:: BESPREKINGEN ::
DVDInfo.be >> Bespreking >> JERICHO - SEIZOEN 2
JERICHO - SEIZOEN 2
Bespreking door: Werner - Geplaatst op: 2009-09-29
REEKS
Toen de fans na het niet verlengen van het eerste seizoen het CBS-netwerk overspoelden met tonnen pindanoten, kon de zender niets anders doen dan een tweede seizoen bestellen. Het roer wordt echter redelijk radicaal omgegooid: waar we in het eerste seizoen telkens kleine glimpen opvingen van wat er nu feitelijk ieen derde wereldoorlog heeft veroorzaakt, gooien de makers vanaf de eerste aflevering de kaarten op tafel. Amerika is hopeloos verdeeld geraakt nadat 23 steden compleet vernietigd zijn. De restanten van de oude regering heeft zich teruggetrokken in Columbus, Ohio en houdt zich onledig met oeverloze discussies over wie nu eigenlijk de schuldigen achter de aanvallen zijn, terwijl de staten ten westen van de Mississippi zich hebben verenigd in de Geallieerde Staten van Amerika die bestuurd worden vanuit Cheyenne, Wyoming. De onbesliste factor is Texas: de staat heeft zichzelf uitgeroepen tot een onafhankelijke republiek en zowel Ohio als Cheyenne onderhandelen met de republiek over een unie, wat ineens de krachtverhoudingen in het nieuwe Amerika zou bepalen.Maar er is veel stront aan de knikker. Ex-FBI agent Richard Hawkins (Lennie James), die was geïnfiltreerd in de terreurbeweging die de septemberaanslagen op zijn geweten heeft, slaagt erin één bom mee te nemen naar Jericho, waar hij het ding in zijn kelder verstopt heeft. Ze zou wel eens het laatste materiële bewijs kunnen zijn dat niet Noord-Korea en Iran, door de Verenigde Staten platgebombardeerd, de breinen achter de aanslag zijn, maar dat de aanslag vanuit de Verenigde Staten zelf is georchesteerd. Het land wordt volop heropgebouwd, maar de schimmige organisatie Jennings & Rall trekt alle overheidscontracten naar zich toe en heeft een geheime politiek om al wie daarbij dwarsliggen te elimineren. De nieuwe president Tomarchio (George Newbern) is duidelijk een stroman en achter alles wat de nieuwe regering onderneemt, van het invoeren van een nieuwe munteenheid tot en met het distribueren van vaccins tegen epidemieën die zijn uitgebroken, zit een verborgen agenda. De nieuwe leiders werpen zich op als redders des vaderlands en uit de nieuwe geschiedenisboeken die aan de school van Jericho zijn geleverd straalt hun voorliefde voor de Nieuwe Orde die de chaos en de corruptie van het oude regime moet doen vergeten. Wat ze wijselijk uit de tekstboeken laten is dat ze zelf ook niet al te propere handen hebben. De militie van Ravenwood, die in de oorlog een dubieuze rol heeft gespeeld en massaal steden heeft geplunderd, heeft zich in het nieuwe systeem opgeworpen als een soort van militaire contractors die overal de vuile was gaan doen maar daarbij meer vlekken maken dan dat er waren.


De laatste keer dat we in seizoen 1 Jericho achter ons lieten stonden de stad met getrokken wapens tegenover New Bern na een dispuut over de betaling van windmolens. Het leger van de Geallieerde Staten heeft echter op het laatste ogenblik ingegrepen en Jake Green (Skeet Ulrich), de officieuze leider van Jericho na de dood van zijn vader, en Phil Constantino (Timothy Omundson), de sheriff van New Bern, worden aan de onderhandelingstafel gedwongen door majoor Beck (Esai Morales), een harde maar menselijke militair wiens opdracht het is om opnieuw orde en rust in de streek te brengen en er vooral voor te zorgen dat de burgers niet langer elkaar uitmoorden omwille van de disputen die de situaite de laatste maanden verzuurd hebben. Beck erkent dat Jake een zeker moreel gezag heeft over de bevolking en aangezien de stropers de beste boswachters zijn, krijgt Jake vooraleer hij het goed en wel beseft het embleem van sheriff van Jericho opgespeld. Burgemeester Anderson (Michael Gaston) wordt bovendien verkozen om in de grondwetgevende vergadering van de nieuwe Geallieerde Staten te zetelen en hij laat Eric (Kenneth Mitchell) burgemeester ad interim zijn. Maar het duurt niet lang of de bevolking van Jericho keert zich tegen de militaire bezetting en eens te meer dreigt alles te ontaarden in een nieuwe guerillaoorlog. Zeker wanneer de militaire leiding in Cheyenne beslist dat een in Jericho niet onbekend militielid van Ravenwood, John Goetz (D.B. Sweeney), de scepter gaat zwaaien, hangt er een confrontatie tussen hem en Jake in de lucht.Ook Stanley Richmond (Brad Beyer) en Mimi (Alicia Coppola) hebben toekomstplannen. Stanley krijgt van Jennings & Rall een kwijtschelding van zijn schulden en kan opnieuw beginnen boeren, en Mimi krijgt bij J&R een positie als accountant. Ze zijn zelfs zo verliefd dat ze aan trouwen denken. Wanneer blijkt dat ze bij J&R eigenlijk een contract met de duivel getekend hebben, slaat de euforie snel om in afschuw. De zaak escaleert zodanig dat het in de familie Richmond tot een fatale afloopt komt. En tegen dat het tijd wordt om de zaken uit te klaren en man en paard te noemen, zijn de belangen van de meeste inwoners zo diep verstrengeld met het almachtige J&R dat er feitelijk niets meer tegen ze te beginnen valt. Maar dan kennen ze in Cheyenne de inwoners van Jericho nog niet.

Het is een klein beetje zonde dat de tweede reeks van Jericho ook de laatste is. Niet de volledige cast van het eerste seizoen is weer van de partij: de voornaamste personages, zoals Jake, Eric, Emily, Robert en nog een hele rits anderen is weer van de partij, maar er zijn er ook die jammer genoeg maar één aflevering meewerken of een zeer beperkte rol hebben, zoals Gail Green (Pamela Reed) met maar één korte cameo in één aflevering, Dale (Erik Knudsen) dito, Bonnie (Shoshannah Stern) die maar heel even te zien is, en burgemeester Gray die bij het begin van de reeks handig uit het scenario wordt gewerkt om tegen het einde opnieuw op te duiken. De cohesie die de eerste reeks zo uniek maakte, is wat weg; we krijgen een paar leuke acteurs in de plaats: Esai Morales is zeer goed als majoor Beck die vaak in gewetensnood komt over de vraag of hij zijn plicht nu moet vervullen of eerder luisteren naar zijn hart. Het is soms een dubbeltje op zijn kant, maar uiteindelijk blijkt Beck nog de kwaadste niet.

En wat het grootste euvel is, is dat de reeks maar zeven afleveringen telt. Het hele concept omgooien bij de eerste aflevering van het tweede seizoen was een slimme zet, als nu de geest uit de fles is, kan je immers niet nóg een seizoen vullen met het jeremiëren over diezelfde bommen. Als de makers opteren een nieuw uitgangspunt te bedenken waarbij de aandacht verschuift naar een strijd tussen twee rivaliserende groepen staten in Amerika die elk menen de enige legitieme vertegenwoordigers van het volk te zijn, dan is het jammer dat dat gegeven niet voor een hele reeks van toepassing is. Mits wat grotere inbreng van enkele van de nevenfiguren die we nu nauwelijks of niet zien (waar is Skylar? Aan het rentenieren?), behoorde een perfect volwaardig tweede seizoen tot de mogelijkheden. Nu worden de afleveringen écht wel tegen een hoog tempo afgeraffeld, wat de kwaliteit van de reeks niet altijd ten goede komt. De sappige amoureuze avonturen van Stanley en Mimi, die duidelijk wel willen trouwen maar nog niet alles op een rijtje hebben, had men bijvoorbeeld veel beter kunnen uitgewerken. Dat Mimi's familie waarschijnlijk in rookwolkjes is opgegaan tijdens de septemberaanvallen (of toch niet?) zou al stof genoeg zijn om een paar afleveringen te vullen. Ook een terugkeer van Jonah Prowse of het lot van de nepmilitairen die Jericho zijn doorgetrokken, waren ongetwijfeld rijke bronnen van inspiratie geweest voor nieuwe afleveringen. En wat nu feitelijk Project Boxcar was, dat zullen we helaas nooit weten. Het afgeraffelde seizoen is toch nog een 8/10 waard, een 10 zat erin indien dit tot een volwaardig seizoen was uitgewerkt.
 


AFLEVERINGEN
Disk 1:
23. Reconstruction
De schermutselingen tussen New Bern en Jericho zijn geëindigd op een gelijkspel: een eenheid van het leger van de nieuwe Verenigde Staten van Cheyenne is tussenbeide gekomen en de bevelvoerende officier, majoor Beck, heeft een algemene amnestie afgekondigd. Phil Constantino is uit zijn ambt gezet, maar Jake wil nog steeds wraak voor de dood van zijn vader. Beck biedt hem echter aan om sheriff van Jericho te worden, dus het zal kiezen zijn tussen het inslikken van zijn wraakgevoelens en wetteloosheid. De nieuwe coöperatie Jennings & Rall neemt intussen de taken van de overheid over. Stanley krijgt na onderhandelingen kwijtschelding van zijn belastingschuld, maar aan het contract zitten haken en ogen en Mimi doet haar best om het ongeldig te laten verklaren, want ze meent dat Stanley in het ootje is genomen. De regering doet intussen haar best om de terroristen achter de nucleaire aanslag te vinden en zo lang Robert Hawkins niet weet of ze hem of Sarah zoeken, lijkt het hem best om onder te duiken. Hij krijgt het bezoek van zijn oude vriend Chavez (Chris Kramer) die hem vertelt dat de regeringen van Cheyenne, Wyoming en Columbus, Ohio met getrokken messen tegenover elkaar staan en dat de overheid de schuld voor de bombardementen heeft doorgeschoven naar Iran en Noord-Korea om een excuus te hebben om de beide andere plat te bombarderen. Het enige bewijs voor de betrokkenheid van de nieuwe regering is  waarschijnlijk het souvenirke van den troep dat Hawkins nog in de kelder heeft staan: een niet ontplofte kernbom. Dit zou wel eens het laatste bewijsstuk kunnen zijn van de muiterij van een deel van de overheid om zo de voorgaande machthebbers van de Verenigde Staten af te zetten.
 
24. Condor
President Tomarchio brengt een blitzbezoek aan Jericho in de hoop om overal genoeg steun te krijgen voor zijn Geallieerde Staten van Amerika. Hij stelt burgemeester Gray voor om deel te nemen aan de commissie die een nieuwe grondwet zal schrijven. Eric (Kenneth Mitchell) verwijt Gray dat hij te weinig pertinent durft te zijn tegenover het nieuwe bestuur. Gray belooft echter dat hij de nodige kritische vragen zal stellen als het moment daar is en hij vraagt Eric om burgemeester ad interim te worden tijdens zijn afwezigheid. Hawkins laat Darcy (April Parker-Jones) een afleidingsmanoeuver uitvoeren terwijl hij de computers van de administratie doorzoekt. Dankzij Chavez geraakt hij aan de paswoorden van de bestanden en komt zo te weten dat de splijtstof uit de kernbommen niet uit Noord-Korea, maar uit de voormalige Sovjetunie komt. Hij neemt Jake in vertrouwen, maar de journalist die hij op de hoogte tracht te brengen wordt vermoord. D'r is overigens nog wel meer niet zuiver op de graat met de nieuwe administratie, want in de nieuwe, vers gedrukte geschiedenisboeken staat een wel héél apart gekleurde interpretatie van de naoorlogse geschiedenis van Amerika. Met hun huwelijk in het vooruitzicht laat Staney onderzoeken of Mimi nog ergens levende verwanten heeft.
 

25. Jennings & Rall

Omdat dat Beck er maar niet in slaagt om Sarah Mason te arresteren, vaardigt Valente (Daniel Benzali) de mededeling uit dat de leiding over de administratie zal worden overgenomen door John Goetz, een leidend militielid van Ravenwood. Wanneer Dale (Erik Knudsen) terugkeert van een handelsmissie aan de grens met de Mississippi heeft hij een doos met een paar duizend vaccinaties bij zich tegen het Hudson-virus, een dodelijke ziekte die al aan honderden mensen het leven heeft gekost, die hij op de zwarte markt heeft kunnen kopen. Goetz confisqueert echter dadelijk de voorraad, want de enige voorraden die op de markt gebracht mogen worden zijn die van Jennings & Rall, die zich daarmee in een monopoliepositie hebben gemanoeuvreerd. Jake organiseert de diefstal van de voorraad serum opdat de vaccinaties clandestien toch kunnen doorgaan, maar met een bestelling van een paar duizend lege spuiten trekt dokter Kenchy (Aasif Mandvi) ongevraagd de aandacht. Het leger is nog steeds op zoek naar Sarah Mason en Jimmy (Bob Stephenson) heeft zich op een onbewaakt moment laten ontvallen dat Richard haar kende. Richard besluit dat de beste verdediging de vlucht vooruit is en hij maakt zich bij de autoriteiten bekend als een FBI-agent. Hij probeert majoor Beck ervan te overtuigen dat er een samenzwering op hoog niveau gaande is. Bonnie (Shoshannah Stern) krijgt een aanbieding om voor Jennings & Rall te gaan werken en samen met Trish (Emily Rose) naar Cheyenne te reizen.

26. Oversight
Dale krijgt door Ravenwood een affiche op zijn venster geplakt dat hij niet langer handel mag drijven, zogezegd omdat zijn spullen "illegaal" zijn - dat wil zeggen: ze komen niet van de officiële markt waar Jennings & Rall woekerprijzen aanrekenen. Heel wat lokale handelaars verzetten zich tegen de nieuwe maatregelen en zoeken nieuwe smokkelroutes voor Dale. Stanley is echter niet blij dat Dale zijn terrein als route gebruikt: Stanleys relaties met J&R zijn opperbest, ze hebben de schulden voor zijn boerderij kwijtgescholden en hij wenst niet deel te nemen aan de illegale smokkel. Wanneer Mimi echter in haar boekhouding bij de distributie van het nieuwe geld door J&R onregelmatigheden vaststelt - er is 10.000 nieuwe dollars verdwenen - gaat een Ravenwood-militie haar orderboek op de boerderij van Stanley terughalen. Er ontstaat een vuurgevecht waarbij Bonnie sneuvelt, evenwel pas nadat ze een half regiment Ravenwood-soldaten om zeep heeft geholpen. Richard en Jake overwegen om Heather bij hun geheime club te betrekken. goed wetende dat er daarna geen weg terug meer is en haar leven ook in gevaar zal zijn. Zij is de enige niet-militair die in majoor Becks papieren een stralingsscan van de buurt achterover kan drukken waaruit zou moeten blijken dat Hawkins nog steeds een atoombom in zijn bezit heeft. Langzaam begint bij Jake en enkele intimi het besef te rijpen dat uitgerekend Jennings & Rall de hele aanval heeft opgezet om zo alle concurrentie uit te schakelen.


Disk 2:
27. Termination For Cause
Mimi is neergeschoten nadat ze een dubbele boekhouding heeft gevonden waaruit blijkt dat Goetz een deel van de winsten van J&R achterover heeft gedrukt. Majoor Beck moet dringend weg om een incident in New Bern op te lossen waarbij zes soldaten om het leven zijn gekomen. Hij vraagt alvast aan Jake om voorlopig niets te ondernemen tegen Goetz, maar dat is nogal moeilijk, omdat die met een gewapende militie het ziekenhuis belegert waar Mimi wordt verzorgd. Eén voor een probeert Goetz de familieleden van de verdedigers uit het ziekenhuis te bewerken om hun dierbaren ervan te overtuigen het verzet bij het ziekenhuis te staken. Daarbij maakt hij de kapitale fout om Richard te bedreigen. De pagina met de bezwarende rekening uit Mimi's logboek is al lang opgebrand, maar Mimi vraagt aan Trish om de gegevens te reconstrueren. Richard vraagt een gunst aan zijn anonieme contactpersoon in de regering om Goetz te grazen te nemen. Enkele bekenden uit New Bern zijn intussen afgezakt om Heather (Sprague Grayden) uit te schakelen omwille van haar betrokkenheid bij J&R, maar ze zijn bereid om Goetz als zoenoffer te aanvaarden. D'r is echter nog iemand anders die met Goetz een persoonlijke rekening te vereffenen heeft: Stanley wil bloed zien voor de moord op zijn zuster.
 
28. Sedition
Beck organiseert een klopjacht op degenen die Goetz hebben neergeschoten. Jake ziet het uitzichtloze van de situatie in en gaat zichzelf vrijwillig aangeven op voorwaarde dat zijn vrienden amnestie krijgen. Beck gaat echter niet op zijn voorstel in en hij onderwerpt Jake aan een redelijk zware ondervraging. Eric en de anderen proberen intussen een plan te bedenken om hem te bevrijden. Beck kondigt de noodtoestand af en snijdt de nutsvoorzieningen van Jericho af. Dat valt niet in goede aarde: het hoofdkwartier van Jennings & Rall wordt 's nachts bestookt met molotovcocktails. Richard krijgt van Chavez het bericht dat hij de atoombom naar Texas moet brengen als bewijslast tegen de makers om zo te voorkomen dat Texas een alliantie sluit met de regering van Cheyenne. Richard wordt echter in het oog gehouden en de militairen nemen zijn lading over. Richards anonieme contactpersoon onthult dat hij het brein achter de aanslagen is en hij wil de laatste bom gebruiken om Cheyenne en Jennings & Rall in één klap weg te vagen om Amerika de doodsteek te geven.

 
29. Patriots And Tyrants
Jake en Richard reizen naar Cheyenne om het kernwapen te stelen. Ze zoeken Gray Anderson op die intussen tot de conclusie is gekomen dat er aan de nieuwe regering iets terribly rotten is. Samen met de laatste betrokkene in de samenzwering, Cheung (Brian Tee), gaan ze op zoek naar het wapen dat clandestien in een ziekenhuis wordt verstopt. Cheung wordt tijdens de actie gedood en Richard raakt gewond: Texas halen ze zeker niet meer in hun gestolen ambulance, maar ze doen het next best thing en rijden met het wapen de Texaanse ambassade in Cheyenne binnen. Eric wordt door de situatie gedwongen om een pact te sluiten met Constantino tegen Beck. Beck begint aan zijn loyauteit t.o.v. de Cheyenne-regering te twijfelen, zeker nadat hij het bewijsmateriaal op Richards laptop heeft bekeken.

Deze dvd bevat overigens twee verschillende eindes voor de slotaflevering: één redelijk gesloten en één redelijk open einde. Laten we het erop houden dat Hawkins' toekomst in het ene er al wat minder rooskleurig uitziet dan in het andere.

BEELD EN GELUID
Beeld en geluidskwaliteit van de reeks zijn weer allebei dik in orde met misschien dezelfde opmerkingen als bij het eerste seizoen. De zwarttinten zijn niet echt diep zwart en ze komen daardoor nogal eens, zeker als er bij nacht en ontij bewogen wordt, over als grijze vegen. Bij voldoende belichting bevat het beeld een goeie scherpte, waarbij details in de textuur van de huid en dergelijke goed zichtbaar worden. D'r wordt navenant iets meer subwooferactiviteit getoond: de hoofdpersonages leven nu immers opnieuw in een min of meer geïndustrialiseerde wereld waar een vliegtuig al eens overvliegt en napalmbommen laat vallen, of waar Jake in zijn gammele Cessna achtervolgd wordt door twee F16's.
 

EXTRA'S

We zijn weer eens behoorlijk gefopt wat betreft het bonusmateriaal. De regio 1-versie bevat voor elke aflevering een audiocommentaar, hier staat niks op. Er zijn 6 afleveringen met verwijderde scènes, wat betekent voor alle afleveringen behalve voor nummer 3. Disk 2 bevat een speciaaltje: van de laatste aflevering, Patriots And Tyrants, zijn er twee versies met een ander einde. Het niet uitgezonden einde, dat meer de deur op een kier laat voor een eventueel vervolg, mocht zulks onverhoopt toch gebeuren, kan je ook apart bekijken (24 min). Ook hier zijn er weer twee interessante featurettes: de documentaire Rebuilding Jericho (26 min.) gaat over - hoe kan het ook anders? - de doorstart van de reeks, helaas met een flink ingekrompen budget en maar zeven draaidagen. Er wordt onder meer verteld welke nevenplotlijnen de makers allemaal nog in petto hadden. En dan is er de fel geanticipeerde documentaire Nut job (10 min.) die illustreert wat er gebeurt als duizenden misnoegde kijkers gevolg geven aan een oproep uit de fanbasis en een compleet absurde daad stellen om hun favoriete tv-show te redden. Laten we het erop houden dat, als je één van de bazen van CBS onverhoeds langs achter benadert en keihard het woord "PEANUT" schreeuwt, hij waarschijnlijk met vervroegd pensioen zal gaan.
 

CONCLUSIE

Deze disk maakt het eerste seizoen compleet, maar het is en blijft een lapmiddeltje dat snel in elkaar is gebokst om te voorkomen dat Paramount nóg meer nootjes naar het hoofd geslingerd kreeg. Dat dit soort drama niet de kansen krijgt die het verdient, is uiterst betreurenswaardig. We hebben anders nog wel wat nootjes over...cover
Studio: Paramount

Regie: Steve Boyum, Christopher Leitch, John Peters, Steve Gomer, Guy Norman Bee, Scott Peters, Seith Mann
Met: Skeet Ulrich, Lennie James, Pamela Reed, Ashley Scott, Kenneth Mitchell, April D. Parker, Alicia Coppola, Brad Beyer, Clare Carey, Michael Gaston, Erik Knudsen, Candace Bailey, Shoshannah Stern, Esai Morales

Film:
8/10

Extra's:
3/10

Geluid:
8/10

Beeld:
8/10


Regio:
2

Genre:
Sciencefiction

Versie:
Benelux (NL/FR)

Jaar:
2008

Leeftijd:
12

Speelduur:
292 min.

Type DVD:
SS-DL


Beeldformaat:
1.78:1 anamorfisch PAL

Geluid:
Engels Dolby Digital 5.1
Frans Dolby Surround 2.0
Duits Dolby Surround 2.0
Italiaans Dolby Surround 2.0
Spaans Dolby Surround 2.0


Ondertitels:
Nederlands, Engels, Deens, Duits, Fins, Italiaans, Frans, Noors, Spaans, Zweeds
Extra's:
• 6 afleveringen met verwijderde scènes
• Previews
• Documentaire "Rebuilding Jericho"
• Documentaire "Nut job"
• Alternatief einde

Andere recente releases van deze maatschappij