:: BESPREKINGEN ::
DVDInfo.be >> Bespreking >> JERICHO - SEIZOEN 2
JERICHO - SEIZOEN 2
Bespreking door: Werner - Geplaatst op: 2009-09-29
REEKS
Nadat de fans na het niet verlengen van het eerste seizoen het CBS-netwerk overspoelden met tonnen pindanoten, kon de zender niets anders doen dan een tweede seizoen bestellen. Het roer wordt echter redelijk radicaal omgegooid: waar we in het eerste seizoen nog maar telkens kleine glimpen opvingen van wat er nu feitelijk is gebeurd dat een derde wereldoorlog heeft veroorzaakt, gooien de makers vanaf de eerste aflevering de kaarten op tafel. Amerika is hopeloos verdeeld geraakt nadat 23 steden compleet vernietigd werden. De restanten van de oude regering heeft zich teruggetrokken in Columbus, Ohio, en houdt zich onledig met oeverloos te discussiëren wie nu eigenlijk de schuldigen achter de aanvallen zijn, terwijl de staten ten westen van de Mississippi zich hebben verenigd in de Geallieerde Staten van Amerika, die bestuurd worden vanuit Cheyenne, Wyoming. De onbesliste factor is Texas: de staat heeft zichzelf uitgeroepen tot een onafhankelijke republiek, en zowel Ohio als Cheyenne onderhandelt met de republiek om aansluiting te vinden, wat ineens de krachtverhoudingen in het nieuwe Amerika zou bepalen.
 
 


Maar er is danig veel stront aan de knikker. Ex-FBI agent Richard Hawkins (Lennie James), die zich tot over zijn oren had geïnfiltreerd in de terreurbeweging die de septemberaanslagen op zijn geweten heeft, heeft één bom weten mee te nemen naar Jericho, waar hij het ding in zijn kelder verstopt heeft gehouden. De bom zou wel eens het laatste materiële bewijs kunnen zijn dat niet Noord-Korea en Iran, die door de Verenigde Staten werden platgebombardeerd, de breinen achter de aanslag waren, maar dat de aanslag vanuit de Verenigde Staten zelf werd georchesteerd. Het land wordt volop heropgebouwd, maar de schimmige organisatie Jennings & Rall trekt alle overheidscontracten naar zich toe, en heeft een geheime politiek om al wie daarbij dwars gaat liggen, te elimineren. De nieuwe president Tomarchio (George Newbern) is duidelijk een stroman, en achter alles wat de nieuwe regering onderneemt, van het invoeren van een nieuwe munteenheid tot en met het distribueren van vaccins tegen epidemieën die zijn uitgebroken, zit een verborgen agenda. De nieuwe leiders werpen zich op als redders des vaderlands, en uit de nieuwe geschiedenisboeken die aan de school van Jericho worden geleverd straalt hun voorliefde voor de Nieuwe Orde af, die de chaos en de corruptie van het oude regime moet doen vergeten. Wat ze wijselijk uit de tekstboeken laten is dat ze zelf ook niet al te propere handen hebben. De militie van Ravenwood, die in de oorlog een dubieuze rol heeft gespeeld en hopen steden heeft geplunderd, heeft zich in het nieuwe systeem opgeworpen als een soort van militaire contractors die overal de vuile was gaan doen maar daarbij meer vlekken maken dan er waren.

De laatste keer dat we in seizoen 1 Jericho achter ons lieten stonden de steden Jericho en New Bern met getrokken wapens tegenover elkaar, na een dispuut over betaling van windmolens. Het leger van de Geallieerde Staten heeft echter op het laatste ogenblik ingegrepen, en Jake Green (Skeet Ulrich), de officieuze leider van Jericho na de dood van zijn vader, en Phil Constantino (Timothy Omundson), de sheriff van New Bern, worden aan de onderhandelingstafel gedwongen door majoor Beck (Esai Morales), een harde maar menselijke militair wiens opdracht het is om terug orde en rust in de streek te brengen, en vooral ervoor te zorgen dat de burgers niet langer elkaar uitmoorden voor de disputen die de laatste maanden de situatie verzuurd hebben. Beck erkent dat Jake een zeker moreel gezag uitoefent op de bevolking, en aangezien de stropers de beste boswachters zijn, krijgt Jake vooraleer hij het weet het embleem van sheriff van Jericho opgespeld. Burgemeester Anderson (Michael Gaston) wordt bovendien uitgekozen om mee in de grondwetgevende vergadering van de nieuwe Geallieerde Staten te zetelen, en hij laat Eric (Kenneth Mitchell) burgemeester ad interim zijn. Maar het duurt niet lang of de bevolking van Jericho keert zich tegen de militaire bezetting, en eens te meer dreigt alles te ontaarden in een nieuwe guerilla-oorlog. Zeker wanneer de militaire leiding in Cheyenne beslist dat een in Jericho niet onbekend militielid van Ravenwood, John Goetz (D.B. Sweeney), de scepter gaat zwaaien, hangt er een confrontatie tussen hem en Jake in de lucht.


 

Ook Stanley Richmond (Brad Beyer) en Mimi (Alicia Coppola) hebben toekomstplannen. Stanley krijgt van Jennings & Rall een kwijtschelding van zijn schulden, en kan opnieuw beginnen boeren, en Mimi krijgt bij J&R een positie als accountant. Ze zijn zelfs zo verliefd dat ze aan trouwen denken. Wanneer blijkt dat ze bij J&R eigenlijk een contract met de duivel getekend hebben, slaat de euforie al snel om in afschuw. De zaak escaleert zodanig dat het in de familie Richmond fataal afloopt. En tegen dat het tijd wordt om de zaken uit te klaren en man en paard te noemen, zijn de belangen van de meeste inwoners zo diep verstrengeld met het almachtige J&R dat er feitelijk niets meer tegen te beginnen valt. Maar dan kennen ze in Cheyenne de inwoners van Jericho nog niet.

Het is een klein beetje zonde dat de tweede reeks van Jericho ook de laatste is. Niet de volledige cast van het eerste seizoen is weer van de partij: de voornaamste personages, zoals Jake, Eric, Emily, Robert en nog een hele ris andere is weer van de partij, maar er zijn er ook die jammer genoeg maar één aflevering meewerken of een zeer beperkte rol hebben, zoals Gail Green (Pamela Reed) maar één korte cameo in één aflevering, Dale (Erik Knudsen) dito, Bonnie (Shoshannah Stern) die maar heel even te zien is, en burgemeester Gray, die bij het begin van de reeks handig uit het scenario wordt gewerkt om tegen het einde aan terug op te duiken. De cohesie die de eerste reeks zo uniek maakte, is wat weg; we krijgen een paar leuke acteurs in de plaats terug: Esai Morales is zeer goed als majoor Beck, die vaak in gewetensnood komt of hij zijn plicht nu moet vervullen of moet luisteren naar zijn hart. Het is soms een dubbeltje op zijn kant, maar uiteindelijk blijkt Beck nog de kwaadste niet.

En wat het grootste euvel is, is dat de reeks maar zeven afleveringen duurt. Het hele concept omgooien bij de eerste aflevering van het tweede seizoen was een slimme zet, als nu de geest uit de fles is, kan je immers niet nóg een seizoen vullen met het gejeremieer over diezelfde bommen. Als de makers opteren een nieuw uitgangspunt te bedenken, waarbij de aandacht verschuift naar een strijd tussen twee rivaliserende groepen staten in Amerika die elk menen de enige legitieme vertegenwoordigers van het volk te zijn, dan is het jammer dat dat gegeven niet voor een hele reeks gemaakt wordt. Mits wat grotere inbreng van enkele van de nevenfiguren die we nu nauwelijks of niet zien (waar is Skylar? Aan het rentenieren?) hadden we hier een perfect volwaardig tweede seizoen kunnen zien. Nu worden de afleveringen écht wel tegen een hoog tempo afgeraffeld, wat de kwaliteit van de reeks niet altijd even goed doet. De sappige amoureuze avonturen van Stanley en Mimi, die duidelijk wel willen trouwen maar nog niet alles op een rijtje hebben, had bijvoorbeeld veel beter uitgewerkt kunnen zijn. Dat Mimi's familie waarschijnlijk in rookwolkjes is verdwenen tijdens de septemberaanvallen (of toch niet?) zou al stof genoeg geven om een paar afleveringen te vullen. Ook een terugkeer van Jonah Prowse of het lot van de nepmilitairen die Jericho zijn doorgetrokken, waren ongetwijfeld nog rijke bronnen van inspiratie geweest voor nieuwe afleveringen. En wat nu feitelijk Project Boxcar was, dat zullen we helaas nooit weten. Het afgeraffelde seizoen is toch nog een 8/10 waard, een 10 zat erin als dit tot een volwaardig seizoen was uitgewerkt.
 
 

 
AFLEVERINGEN
Disk 1:
23. Reconstruction
De schermutselingen tussen New Bern en Jericho zijn geëindigd op een gelijkspel: een eenheid van het leger van de nieuwe Verenigde Staten van Cheyenne is tussenbeide gekomen, en de bevelvoerende officier, majoor Beck, heeft een algehele amnestie afgekondigd. Phil Constantino is uit zijn ambt gezet, maar Jake wil nog steeds wraak voor de dood van zijn vader. Beck biedt hem echter aan om sheriff van Jericho te worden, dus het zal kiezen zijn tussen het inslikken van zijn wraakgevoelens en wetteloosheid. Een nieuwe coöperatie, Jennings & Rall, neemt intussen de taken van de overheid over. Stanley krijgt na onderhandelingen gedaan dat zijn belastingschuld wordt kwijtgescholden, maar aan het contract zitten haken en ogen, en Mimi doet haar best om het ongeldig te laten verklaren, want ze meent dat Stanley in het ootje is genomen. De regering doet intussen haar best om de terroristen achter de nucleaire aanslag te vinden, en zo lang Robert Hawkins niet weet of ze hem of Sarah zoeken, lijkt het hem best om onder te duiken. Hij krijgt het bezoek van een oude vriend, Chavez (Chris Kramer), die hem vertelt dat de regeringen van Cheyenne, Wyoming en Columbus, Ohio met getrokken messen tegenover elkaar staan, en dat de overheid de schuld voor de bombardementen heeft doorgeschoven naar Iran en Noord-Korea, om een excuus te hebben om de beide plat te bombarderen. Het enige bewijs voor de betrokkenheid van de nieuwe regering is echter waarschijnlijk het souvenirke van den troep dat Hawkins nog in de kelder heeft staan: een niet ontplofte kernbom. Dit zou wel eens het laatste bewijsstuk kunnen zijn dat een deel van de overheid zélf aan het muiten is geslagen om zo de voorgaande machthebbers van de Verenigde Staten af te zetten.

24. Condor

President Tomarchio brengt een blitzbezoek aan Jericho, in de hoop om overal genoeg steun te krijgen voor zijn Geallieerde Staten van Amerika. Hij stelt burgemeester Gray voor om deel te nemen aan de commissie die een nieuwe grondwet moet schrijven. Eric (Kenneth Mitchell) verwijt Gray dat hij te weinig pertinent durft zijn tegenover het nieuwe bestuur. Gray belooft echter dat hij de nodige kritische vragen zal stellen als het moment daar is, en hij vraagt Eric om burgemeester ad interim te worden tijdens zijn afwezigheid. Hawkins laat Darcy (April Parker-Jones) een afleidingsmanoeuver uitvoeren terwijl hij de computers van de administratie doorzoekt. Dankzij Chavez geraakt hij aan de paswoorden van de bestanden, en komt zo te weten dat de splijtstof uit de kernbommen niet uit Noord-Korea, maar uit de voormalige Sovjetunie komt. Hij neemt Jake in vertrouwen, maar wanneer die een journalist op de hoogte tracht te brengen, wordt die laatste vermoord. D'r is overigens nog wel meer niet zuiver op de graat met de nieuwe administratie, want in de nieuwe, vers gedrukte geschiedenisboeken staat een wel héél apart gekleurde interpretatie van de naoorlogse geschiedenis van Amerika. Met hun huwelijk in het vooruitzicht laat Staney onderzoeken of Mimi nog ergens levende verwanten heeft.
 
 
 

25. Jennings & Rall

Omwille van het feit dat Beck er maar niet in slaagt om Sarah Mason te arresteren, vaardigt Valente (Daniel Benzali) uit dat de leiding over de administratie zal worden overgenomen door John Goetz, een leidend militielid van Ravenwood. Wanneer Dale (Erik Knudsen) terugkeert van een handelsmissie aan de grens met de Mississippi heeft hij een doos met een paar duizend vaccinaties bij tegen het Hudson-virus, een dodelijke ziekte die al aan honderden mensen het leven heeft gekost, die hij op de zwarte markt heeft kunnen kopen. Goetz confisceert echter dadelijk de voorraad, want de enige voorraden die op de markt gebracht mogen worden zijn die van Jennings & Rall, die daarmee zich in een monopoliesituatie hebben gemanoeuvreerd. Jake organiseert dat de serums gestolen worden, vaccinaties clandestien toch kunnen doorgaan, maar door een paar duizend lege spuiten te bestellen wekt dokter Kenchy (Aasif Mandvi) ongevraagd aandacht. Het leger is nog steeds op zoek naar Sarah Mason en Jimmy (Bob Stephenson) heeft zich op een onbewaakt moment laten ontvallen dat Richard haar kende. Richard besluit dat de beste verdediging de vlucht vooruit is, en hij maakt zich bij de autoriteiten bekend als een FBI-agent. Hij probeert majoor Beck ervan te overtuigen dat er een samenzwering op hoog niveau gaande is. Bonnie (Shoshannah Stern) krijgt een aanbieding om voor Jennings & Rall te gaan werken en samen met Trish (Emily Rose) naar Cheyenne te reizen.

26. Oversight

Dale krijgt door Ravenwood een affiche op zijn venster geplakt dat hij niet langer handel mag drijven, zogezegd omdat zijn spullen "illegaal" zijn - dat wil zeggen, ze komen niet van de officiële markt waar Jennings & Rall woekerprijzen aanrekenen. Heel wat lokale handelaars verzetten zich tegen de nieuwe maatregelen, en zoeken nieuwe smokkelroutes voor Dale. Stanley is echter niet zo blij dat Dale zijn terrein als route gebruikt: Stanleys relatie met J&R zijn opperbest, ze hebben zijn schulden voor zijn boerderij kwijtgescholden, en hij wenst niet deel te nemen aan de illegale smokkel. Wanneer Mimi echter in haar boekhouding bij de distributie van het nieuwe geld door J&R onregelmatigheden vaststelt - er is 10.000 nieuwe dollars verdwenen - gaat een Ravenwood-militie haar orderboek op de boerderij van Stanley terughalen. Er ontstaat een vuurgevecht waarbij Bonnie sneuvelt, echter pas nadat ze een halve regiment Ravenwood-soldaten om zeep heeft geholpen. Richard en Jake overwegen om Heather bij hun geheime club te betrekken. goed wetende dat er daarna geen weg terug meer is en haar leven ook in gevaar zal zijn. Zij is de enige niet-militair die in majoor Becks papieren een stralingsscan van de buurt achterover kan drukken, waaruit zou moeten blijken dat Hawkins nog steeds een atoombom in bezit heeft. Langzaam begint bij Jake en enkele intimi het besef te rijpen dat het uitgerekend Jennings & Rall wel eens zou kunnen zijn die de hele aanval heeft opgezet, om zo alle concurrentie uit te schakelen.
 

 

Disk 2:
27. Termination For Cause
Mimi is neergeschoten nadat ze een dubbele boekhouding heeft gevonden waaruit blijkt dat Goetz een deel van de winsten van J&R achterover heeft gedrukt. Majoor Beck moet echter dringend weg om een incident in New Bern te gaan oplossen waarbij zes soldaten om het leven zijn gekomen. Hij vraagt alvast aan Jake om voorlopig niets te ondernemen tegen Goetz, maar dat is nogal moeilijk, omdat die met een gewapende militie het ziekenhuis belegert waar Mimi wordt verzorgd. Eén voor een probeert Goetz de familieleden van de verdedigers uit het ziekenhuis te bewerken zodat ze hun dierbaren kunnen overtuigen het verzet bij het ziekenhuis staken. Daarbij maakt hij de kapitale fout om Richard te bedreigen. De pagina met de bezwarende rekening uit Mimi's logboek is al lang opgebrand, maar Mimi vraagt aan Trish om de gegevens te reconstrueren. Richard roept een gunst af van zijn anonieme contact binnen de regering om Goetz te grazen te kunnen nemen. Enkele bekenden uit New Bern zijn intussen afgezakt om Heather (Sprague Grayden) uit te schakelen omwille van haar betrokkenheid bij J&R, maar ze zijn bereid om Goetz als zoenoffer te aanvaarden. D'r is echter nog iemand anders die met Goetz nog een persoonlijke rekening te vereffenen heeft: Stanley wil bloed zien voor de moord op zijn zuster.

28. Sedition

Beck organiseert een klopjacht op diegenen die Goetz hebben neergeschoten. Jake ziet het uitzichtloze van de situatie in en gaat zichzelf vrijwillig aangeven op voorwaarde dat zijn vrienden amnestie krijgen. Beck gaat echter niet op zijn voorstel in, en hij onderwerpt Jake aan een redelijk zware ondervraging. Eric en de anderen proberen intussen een plan te bedenken om hem te bevrijden. Beck kondigt echter de noodtoestand af, en snijdt de voorzieningen van Jericho af. Dit valt niet in goede aarde: het hoofdkwartier van Jennings & Rall wordt 's nachts bestookt met molotov-cocktails. Richard krijgt van Chavez het bericht dat hij de atoombom naar Texas moet brengen, als bewijslast tegen de makers ervan, om zo te voorkomen dat Texas een alliantie sluit met de regering van Cheyenne. Richard wordt echter in het oog gehouden, en de militairen nemen zijn lading over. Richards anonieme contact onthult dat hij het brein achter de aanslagen is, en hij wil de laatste bom gebruiken om Cheyenne en Jennings & Rall in één klap weg te vagen, en Amerika zo de doodsteek bezorgen.
 

 

29. Patriots And Tyrants
Jake en Richard reizen af naar Cheyenne om het kernwapen terug te stelen. Ze zoeken Gray Anderson op, die intussen toch ook tot de conclusie is gekomen dat er aan de nieuwe regering iets terribly rotten is. Samen met de laatste betrokkene in de samenzwering, Cheung (Brian Tee), gaan ze op zoek naar het wapen, dat clandestien in een ziekenhuis wordt verstopt gehouden. Cheung geraakt tijdens de actie gedood en Richard gewond: tot in Texas geraken ze zeker niet meer in hun gestolen ambulance, maar ze doen het next best thing en rijden met het wapen en al de Texaanse ambassade in Cheyenne binnen. Eric wordt door de situatie gedwongen om een pact te sluiten met Constantino tegen Beck. Beck begint echter aan zijn loyauteit aan de Cheyenne-regering te twijfelen, zeker nadat hij het bewijsmateriaal op Richards laptop heeft bekeken.

Deze dvd bevat overigens twee verschillende eindes voor de slotaflevering: één redelijk gesloten en één redelijk open einde. Laten we het erop houden dat Hawkins' toekomst in het ene einde er al wat minder rooskleurig uitziet dan in het andere.

BEELD EN GELUID

Beeld en geluidskwaliteit van de reeks zijn weer allebei dik in orde, met misschien dezelfde opmerkingen als bij het eerste seizoen. De zwarttinten zijn niet echt diep zwart, en komen daardoor nogal eens, zeker als er bij nacht en ontij bewogen wordt, over als grijze vegen. Bij voldoende belichting bevat het beeld een goeie scherpte, waarbij details in de textuur van de huiden en dergelijke goed zichtbaar worden. D'r wordt navenant iets meer subwooferactiviteit getoond: de hoofdpersonages leven nu immers terug in een min of meer geïndustrialiseerde wereld, waar een vliegtuig al eens overvliegt en napalmbommen laat vallen, of waar Jake in zijn gammele Cessna achtervolgd wordt door twee F16's.
 
 


EXTRA'S
We zijn weer eens behoorlijk gekloot wat betreft het bonusmateriaal. De regio 1-versie bevat voor elke aflevering een audiocommentaar, hier staat er niks op. Er staan 6 afleveringen met verwijderde scènes op, wat betekent voor alle afleveringen behalve nummer 3. Disk 2 bevat een speciaaltje: van de laatste aflevering, Patriots And Tyrants, staan er twee versies met een ander einde op. Het niet uitgezonden einde, dat meer een deur op een kier laat voor een eventueel vervolg, als dat onverhoopt toch zou gebeuren, kan je ook daarnaast nog eens apart bekijken (24 min). Ook hier zijn er weer twee interessante featurettes: de documentaire Rebuilding Jericho (26 min.) gaat over - hoe kan het ook anders? - de doorstart van de reeks, helaas met een flink ingekrompen budget en maar zeven draaidagen. Er wordt onder meer verteld welke nevenplotlijnen de makers allemaal nog in petto hadden. En dan is er de fel geanticipeerde documentaire Nut job (10 min.), die illustreert wat er gebeurt als duizenden misnoegde kijkers gevolg geven aan een oproep uit de fanbasis en een compleet absurde daad stellen om hun favoriete tv-show te redden. Laten we het erop houden dat, als je één van de bazen van CBS onverhoeds langs achter benadert en keihard het woord "PEANUT" schreeuwt, hij waarschijnlijk met vervroegd pensioen zal gaan.
 
 


CONCLUSIE
Deze disk maakt het eerste seizoen compleet, maar het is en blijft een lapmiddeltje dat snel in elkaar is gebokst om te voorkomen dat Paramount nóg meer nootjes naar het hoofd geslingerd kreeg. Dat dit soort drama niet de kansen krijgt die het verdient is uiterst betreurenswaardig. We hebben anders nog wel wat nootjes over...cover
Studio: Paramount

Regie: Steve Boyum, Christopher Leitch, John Peters, Steve Gomer, Guy Norman Bee, Scott Peters, Seith Mann
Met: Skeet Ulrich, Lennie James, Pamela Reed, Ashley Scott, Kenneth Mitchell, April D. Parker, Alicia Coppola, Brad Beyer, Clare Carey, Michael Gaston, Erik Knudsen, Candace Bailey, Shoshannah Stern, Esai Morales

Film:
8/10

Extra's:
3/10

Geluid:
8/10

Beeld:
8/10


Regio:
2

Genre:
Sciencefiction

Versie:
Benelux (NL/FR)

Jaar:
2008

Leeftijd:
12

Speelduur:
292 min.

Type DVD:
SS-DL


Beeldformaat:
1.78:1 anamorfisch PAL

Geluid:
Engels Dolby Digital 5.1
Frans Dolby Surround 2.0
Duits Dolby Surround 2.0
Italiaans Dolby Surround 2.0
Spaans Dolby Surround 2.0


Ondertitels:
Nederlands, Engels, Deens, Duits, Fins, Italiaans, Frans, Noors, Spaans, Zweeds
Extra's:
• 6 afleveringen met verwijderde scènes
• Previews
• Documentaire "Rebuilding Jericho"
• Documentaire "Nut job"
• Alternatief einde

Andere recente releases van deze maatschappij