:: BESPREKINGEN ::
DVDInfo.be >> Bespreking >> ALFA PAPA TANGO
ALFA PAPA TANGO
Bespreking door: Werner - Geplaatst op: 2011-06-16
SERIE
Alfa Papa Tango was de zoveelste reeks van de VRT waarin een groep sociaal min of meer samenhangende collega's binnen éénzelfde beroepscategorie, bevolkt door een hoop stereotypen en een hoop evoluerende karakters, gevolgd wordt in hun dagelijkse bezigheden. Na de havenpolitie (Langs De Kade), de Gentse politie (Flikken) en de zeewacht (Windkracht 10) leverde het Made In Vlaanderen-label ons ook twee seizoenen over het reilen en zeilen van een (Brussels) brandweerkorps: Alfa Papa Tango. De titel slaat op de codetaal die de hulpdiensten onderling gebruiken: een alfa is een ambulance, een papa een brandweerwagen en een tango een takelwagen. Naast enkele branden mogen de manschappen ook uitrukken voor wespennesten, verkeersongelukken, medische bijstand bij collocatie, ondergelopen kelders en occasioneel een zelfmoordenaar die op andere gedachten moet worden gebracht. Het team wordt geleid door kolonel Walter Halleux (Nolle Versyp), een redelijk sociaal ingesteld officier die constant met de zwakke bijgedachte moet leven dat hij zijn job maar te danken heeft aan een politieke benoeming die hem weer kan worden afgenomen als hij niet naar de pijpen van de lokale schepen (Ugo Prinsen) danst. Walter wil per se dat de afdeling wordt uitgerust - naar buitenlands model - met een pr-dienst, een vacature waarvoor hij de jonge en mooie Tiene De Vylder (Machteld Ramoudt) op het oog heeft. De nestor van de kazerne, Roger Buelens (Walter Cornelis), vreest dat haar komst een bedreiging is voor zijn "brandweermuseum", dat best enkele interessante collectiestukken bevat, maar dat dringend aan renovatie toe is. Halleux laat de dagelijkse leiding over aan adjudant Maurice Haegeman (Jo De Meyere), Maurice Toupet voor de vrienden, een pennenlikker volgens wie alles volgens het boekje moet verlopen. Brandweerman Albert Goossens (Sjarel Branckaerts) heeft een nogal omstreden bijverdienste: na een brand gaat hij kijken of er in de rookschade geen interessante antieke voorwerpen achter zijn gebleven die hij voor een prijsje kan opkopen (en uiteraard met vette winst doorverkopen). Het ergste sociale geval onder de spuitgasten is de macho Ronny Abbeloos (Ben Van Ostade), een bodybuilder met een nogal tumultueus liefdesleven en een ego zo groot als de Chinese muur. Ronny ligt in vechtscheiding met zijn ex Annouck (Monika Dupon), met wie hij een bitter strijd voert over het hoederecht over zijn zoon Kristof. Koen Pauwels (Ludo Busschots) is de antipathieke collega, van wie je telkens maar het gezicht ziet als hij er zelf beter van wordt en die er geen graten in ziet om zichzelf op te werken ten koste van zijn collega's. Wim van der Straeten (Geert Vermeulen) is nog maar net in de eenheid opgenomen en wordt door de andere brandweermannen nog niet als "vol" aangezien. Gelijk hebben ze, want als het erop aankomt is Wim bang van vuur en moet de kolonel voor hem een andere, meer geschikte functie binnen zijn team zoeken. Ambulancier misschien? Een ambulance-eenheid bevat uiteraard ook ziekenpersoneel. Marcel Van Oppen (Jaak Van Assche) probeert zijn karige bestaansminimum aan te vullen met een hoop kluswerk als garçon bij een traiteur. De rekeningen voor zijn ziekelijke vrouw Lydie blijven maar binnen stromen. Ook Fred Boenders (Johan Van Lierde) is een redelijk stil, in zichzelf teruggetrokken iemand die echter nooit zijn job verzaakt. Freds moeder is zwaar dementerend en Fred vreest dat hij de eerste voortekenen van dementie al bij zichzelf vaststelt. Hijheeft een hond, die na een collocatie eenzaam in een huis achterbleef, onder zijn hoede genomen en het dier is nu de officiële mascotte van de brandweer, alhoewel onder meer Maurice die vlooienbaal liever nog vandaag dan morgen ziet vertrekken.

Alfa Papa Tango heeft een klein beetje een cultstatus verworven. Naar de normen van het einde van de jaren 80 en het begin van de jaren 90 is er een redelijk budget om af en toe eens een auto onder een stapel buizen te laten terechtkomen of een huis in de fik te steken, maar veel van de "ongevallen" worden door het camerawerk gesimuleerd. Qua dramatische opbouw hebben de makers van dergelijke fictie bij de VRT toch in de loop der jaren wat bijgeleerd: de karakteropbouw is soms knullig en de dramatische momenten, als er bijvoorbeeld één van de brandweerlieden omkomt, worden zeer onderkoeld in beeld gebracht, zonder pathos. De scenario's passen na verloop van tijd iets beter in elkaar en worden naarmate het tweede uitzendseizoen vordert ook een klein beetje langer. Er ontbreken echter aanknopingspunten met de maatschappelijke realiteit, die een reeks als Niet Voor Publikatie wél heeft. Dezelfde auteur van laatstgenoemde reeks, Ward Hulselmans, zit nochtans in het schrijverscollectief achter deze Alfa Papa Tango, maar de veelheid van scenaristen en verhaallijnen werkt hier eerder verstikkend dan productief, waardoor sommige afleveringen iets te los aan elkaar hangen en meer weg hebben van een soap, waarbij men de kijker eerder tracht te lokken met wat er de volgende week gebeurt, dan dat men een afgewerkte aflevering met maar één spanningsboog levert. Het na elkaar bekijken van meerdere afleveringen maakt dat gebrek enigszins goed, evenals de aanwezigheid van een resem Vlaamse acteurs in zowel hoofd- als bijrollen die hun werk ter harte nemen, waaronder Ben Van Ostade, die compleet onder de steroïden zit en Walter Cornelis die vóór elke take minstens één fles azijn ad fundum heeft soldaat gemaakt.
 
AFLEVERINGEN
Seizoen 1
Aflevering 1
Wim Van der Straeten wordt voor het eerst voor de leeuwen gegooid en moet een brandend huis in. Helaas blijkt dat het groentje een fameuze schrik van vuur heeft. Het maakt van zijn eerste dag bij de brandweer alvast een frustrerende ervaring. Kolonel Halleux heeft een vacature uitgeschreven voor een pr-manager en de vlotte Tinne De Vylder biedt zichzelf voor de job aan. Eén en ander hangt natuurlijk wel af van een bevriende schepen (Ugo Prinsen), die voor haar benoeming zijn fiat moet geven en die feitelijk een andere kandidaat op het oog heeft. De kolonel en Tiene zitten al dadelijk op één lijn wat de uitbouw van de kazerne betreft. Marcel redt een vrouw (Jeanine Schevernels) en haar moeder, en de vrouw, Pauline, toont méér dan occasionele interesse voor Marcel.
 
Aflevering 2
Tienes integratie in de ploeg verloopt nogal stroef. Vooral het verouderde brandweermuseum van Buelens is een doorn in het oog van de pr-vrouw. Buelens heeft namelijk een hoop werk in het museum gestopt, maar het is hopeloos obsoleet. Als hij midden in een rondleiding moet gaan blussen en Tiene de rondleiding overneemt, is Buelens erg misnoegd. Toch probeert Tiene Roger aan haar kant te krijgen. De ploeg rukt uit voor een zwaar verkeersongeluk en Wim laat het weer afweten, maar achteraf bij een incident op een boot, blijkt hij toch een aardig talent voor duiken te hebben.
 
Aflevering 3
Albert is bij het blussen van een garage op een zeldzaam Mariabeeldje gestoten. Samen met zijn kompaan, een dubieus antiquair, vat hij het plan op om het beeldje achterover te drukken. De eigenaar (Jan Moonen) wil hen het beeldje wel geven als Albert en zijn maat in ruil zijn vuile uitgebrande kelder komen opvegen. Zo gezegd, zo gedaan, maar met het beeldje is alleszins iets mis. Marcel moet weer geld lenen bij de kolonel om de volgende operatie van zijn vrouw te betalen. Hij klust na de uren regelmatig bij als ober bij een traiteur om de eindjes aan elkaar te knopen en die situatie wordt zo langzaam aan onhoudbaar. Bovendien probeert Pauline nog steeds avances te maken. Tiene biedt Buelens aan om vanaf nu de archieven van de brandweer te bewaren. De kolonel heeft intussen een aanvaring met de schepen over de brandveiligheid - of beter het gebrek daaraan - in het lokale bejaardentehuis Avondrood.

Aflevering 4
Ronny bereidt zich voor op een bodybuildingwedstrijd en alle collega's hebben beloofd om te komen supporteren. Marcel en Fred hebben intussen de opdracht gekregen om bijstand te bieden tijdens een collocatie. De patiënt (Dries Wieme) heeft al herhaaldelijk geweigerd om naar een gespecialiseerd opvangtehuis te verhuizen en nu is het van moeten. Fred belooft hem om op zijn hond, Leska, te passen, en zo zit de kazerne plots met een mascotte, alhoewel de aanwezigheid van dieren volgens het reglement toch wel een serieuze "grijze zone" is. Het optreden van Ronny gaat bijna niet door omdat er zich rook ontwikkelt in het isolatiemateriaal van Avondrood. Uiteraard is de schepen er als de kippen bij om de schuld in de schoenen van de kolonel te schuiven.
 
Aflevering 5
De schepen zoekt toenadering tot Maurice, die bij een vakbond van dezelfde kleur is, om te informeren of ze maatregelen kunnen nemen tegen de kolonel. Het is echter niet duidelijk waar Maurices loyaliteiten liggen. Ronny en Marcel hebben de eer en het genoegen om een ladderzatte man (Jakob Beks) uit een lift te gaan bevrijden die tussen twee verdiepingen geklemd zit. Er zit nog een vrouw in de liftkoker die de aanwezigheid van de zatlap en zijn avances niet dadelijk op prijs stelt. Een jongetje gaat bij zijn vriendje logeren als zijn ouders een avondje stappen zijn. Midden in de nacht wil hij toch liever naar huis, want hij heeft op zijn kamer een stapel boekjes met 'filmsterren met bijna geen kleren aan'. Wanneer het huis in brand vliegt, geeft de brandweer er niet veel prioriteit aan, want de bewoners zijn toch weg... totdat blijkt dat de zoon des huizes nog aanwezig is.
 
Aflevering 6
Grote consternatie: de brandweerploeg heeft de lotto gewonnen! Weliswaar maar 5 cijfers plus het reservegetal, maar ze zijn alleemaal enkele tienduizenden franken rijker. Marcel kan de leningen voor de ziekte van zijn vrouw terugbetalen, anderen dromen er alvast van omeen veelvoud uit te geven van wat ze feitelijk gewonnen hebben. Vooral Albert is niet goed bezig. Die meent dat hij de zaak van zijn leven gedaan heeft door een schilderij, een Rieger, te kopen uit de collectie van een pas overleden baron. Hij spendeert er bijna al zijn lottowinsten aan, om dan vast te stellen dat het geen echte Rieger is. En d'r is nog een veel belangrijkere bron van ruzie: Wim heeft al een paar weken zijn bijdrage voor de lotto niet betaald (maar hij was het wel van plan). Moet de winst dan door zes of door vijf gedeeld worden?
 
Aflevering 7
De brandweer organiseert een klopjacht op een trucker die vaten met chemisch afval her en der dumpt. Ronny krijgt een deel van het spul over zich heen en moet dringend opgenomen worden. Fred heeft een flauwte gekregen en is niet op het appel. Hij is bang dat hij aan hetzelfde lijdt als zijn moeder, het begin van Parkinson en Alzheimer. De adjudant heeft intussen ontdekt dat er duizenden en duizenden fotokopies op Tienes machine zijn gemaakt. Tiene had inderdaad aan Fred de opdracht gegeven om krantenknipsels te archiveren, maar vanj de ongelukken die in meerdere categorieën thuishoren, heeft hij dan maar van alles meerdere kopieën gemaakt. Maar dan nog klopt het aantal fotokopieën niet: d'r is nóg iemand bezig met kopiëren op kosten van de baas. Wim wordt vader en de kolonel wordt door zijn manschappen gevierd; echter moet het feestje wijken voor de plicht, want een grote uitslaande brand teistert het centrum.
 
Seizoen 2
Aflevering 8
Enkele maanden na de afloop van seizoen 1 zijn kolonel Halleux en Tiene De Vylder blijkbaar een koppel, want we treffen ze samen aan de ontbijttafel. De kolonel overweegt een echtscheiding, maar aangezien zowat alles in zijn huis het bezit van zijn tang van een vrouw is, zou een regeling voor hem een financiële aderlating betekenen. De omgeving wordt geteisterd door een pyromaan. Net als Ronny's ex Anouk het circus bezoekt, slaat de maniak uitgerekend daar toe en even is er paniek wanneer Kristof, het zoontje van Ronny, zoek is. Een stel foto's die een riooljournalist heeft gemaakt toen Albert zichzelf per abuis had opgesloten in een openbaar toilet, bevat echter een belangrijke aanwijzing. Er wordt een vacature uitgeschreven voor eden sociaal assistent: Koen stelt zich kandidaat, maar hij beschikt eigenlijk niet over het geschikte diploma. En ook de dochter van Marcel is mogelijk kandidaat. De kolonel kan geen van beiden voortrekken en heeft zijn handen vol om dedoor het schepencollege gekatapulteerde kandidaten af te weren.
 
Aflevering 9
Met de gezondheid van Fred gaat het danig bergaf: hij probeert voor zijn collega's te verbergen dat hij aan de één of andere zenuwziekte lijdt waardoor zijn hand het op geregelde tijdstippen af laat weten. Hij is nochtans de held van de dag als hij net op tijd een ambulance belt en kan verhinderen dat een man in het kanaal springt. Hijzelf praatte echter niet op de man in, maar wel een onbekende vrouw (Ingrid De Vos) die bij Fred een romantische noot aanslaat.
 
Aflevering 10
Ronnie moet samen met Anouk (Monika Dumon) voor de eerste keer in een reeks van drie voor de vrederechter verschijnen om zijn scheiding door te drukken. Het uurtje verlet loopt uit tot enkele uren, want zijn testosterongehalte loopt weer over en om te bewijzen dat hij een échte man is, gaat hij een parachutesprong maken. Anouk heeft echter niet dadelijk oog voor zijn machokunsten en papt liever met de piloot (Hans De Munter) aan. Ronnie zuipt zich een stuk in zijn kraag en komt veel te laat op het appel, waardoor Wim, die naar de opening van de nieuwe doe-het-zelfzaak van zijn vader moet, zijn familiale verplichtingen niet kan nakomen. De kolonel moet intussen toezien hoe Tiene een aanzoek van haar vriend (Luk De Konink) krijgt om samen voor Artsen Zonder Grenzen in Togo te gaan werken. Maurice en Albert testen intussen de brandveiligheid in een travestietenbar, waarbij het vooral Maurice is die niet door heeft dat de dames in het etablissement feitelijk heren zijn (waaronder een briljante sarcastische oneliners spuiende David Davidse).
 
Aflevering 11
Maurice is onder de indruk van een fataal auto-ongelukl waarbij een vrachtwagen met metalen buizen een personenwagen heeft geplet. Hij heeft namelijk moeten kiezen omp de ouders of de kinderen te redden en hij heeft - zo blijkt achteraf - de verkeerde keuze gemaakt. Tot grote verbazing van de rest van de ploeg blijkt Maurice toch ook een menselijke kant te hebben, en ze proberen hem allemaal op te beuren, wat een beetje een averechts effect heeft. Koen Pauwels ziet intussen zijn droomjob in rook opgaan, maar hij had dan ook niet zijn diploma moeten vervalsen.
 
Aflevering 12
De Brusselse ploeg krijgt bezoek van Rotterdamse collega's waarbij ze tijdens een soort van verbroederingsfeest ook een deel van elkaars technieken leren. Er is echter in de kazerne een flinke discussie aan de gang of Leska nu al dan niet moet buitenvliegen: Buelens is het beest kotsbeu, maar Fred zweert dat als het beest buitengaat, hij ook gaat. Wanneer de hond één van de Nederlanders redt die te lang onder de warme douche heeft gestaan, is de discussie echter van de baan. Twee labiele figuren (waaronder Warre Borgmans) proberen bovendien van een binnenschip de benzine af te tappen die nog in de leidingen zit, al snel goed voor een volle tankwagen. In de buurt zijn twee motorrijders actief en wanneer één ervan met zijn machine over de straatkeien schuurt, vatten de lekke leidingen vuur. Het schip vertrekt om te voorkomen dat het ontploft en als blijkt dat er op de brandende boot nog volk schijnt te zitten, neemt de kolonel enkele omstreden maatregelen die hem door het stadsbestuur niet in dank worden afgenomen. Tiene heeft een brief geschreven waarin ze haar ontslag aankondigt: zolang de schepen geen vaste benoeming in het vooruitschiet stelt, vindt ze dat haar carrièremogelijkheden gefnuikt worden.
 
Aflevering 13
Wim heeft nooit in de doe-het-zelfzaak van zijn vader willen werken, maar als blijkt dat zijn vrouw Anneke over bijzonder veel verkoopstalent beschikt en dat de verkoper zegt dat Wim eventueel als meewerkend echtgenoot ook in de constructie kan stappen, is Wim geneigd om de brandweer te verlaten. Het zou beter zijn voor hun kind, ze zouden er meer verdienen, maar... Wim is niet zo happig om de banden met de collega-brandweermannen door te knippen nu hij eindelijk geaccepteerd is. Een imam komt spreken tijdens een conferentie op de VUB, ingericht door de ex van Halleux, professor in de vergelijkende godsdienstwetenschappen. De politie heeft van haar al enkele dreigbrieven ontvangen en zij eist politiebescherming, maar de politie schijnt het allemaal wat te amateuristisch te vinden. Uit armoede trekt de professor dan maar naar haar ex-man in de hoop dat die wel wat kan doen. Een deel van de brandweermannen wordt bij de politie gecontingenteerd om de veiligheid van de imam te verzekeren. Ronny en Wim zijn echter schrander genoeg om twee gewapende terroristen te herkennen die zinnens zijn om een elektriciteitscabine op te blazen op het moment dat het konvooi er passeert. Ronny tracht de terroristen tegen te houden, maar hij wordt neergeschoten, en Wim doet een gelijksoortige poging waardoor de bom te vroeg ontploft. Eén van de twee moet het met zijn leven bekopen.

BEELD EN GELUID
De beeldkwaliteit van Alfa Papa Tango is niet goed. De reeks heeft behoorlijk wat te lijden onder zijn leeftijd en ziet er erg door de tand des tijds aangeknaagd uit. De kleuren zijn verschoten en niet altijd stabiel en neigen veelal naar te bleke tinten. Problemen als aliasing zijn alomtegenwoordig en er is veel noisereductie gebruikt, waardoor er verticale lijnen door het beeld lijken te lopen. De print is niet helemaal onbeschadigd en het geheel lijkt niet veel beter dan een videoband. De eerder bescheiden Vlaamse 2.0-track klinkt redelijk onvervormd, maar de klankband is zeer onevenwichtig. Vooral het verschil in volume tussen de verschillende dialoogfragmenten is storend: hier en daar is de conversatie nauwelijks te volgen. De ondertiteltrack biedt enig soelaas. De serie heeft wél een erg leuke soundtrack van Brian Clifton, waarvan jammer genoeg in een tweede seizoen alleen maar het openingsthema is overgebleven.

EXTRA'S
Zoals gewoonlijk staan er op de eerste disk weer een hap cross-promotionele trailers, maar dat is het dan ook. Een paar maanden voor deze release werd die al in het lang en breed aangekondigd in De Rode Loper en voor die gelegenheid is de cast nog eens samengebracht, tenminste zij die nog leven. Daarover wordt op deze disk met geen woord gerept.
 
CONCLUSIE
Alfa Papa Tango is een mooi voorbeeld van het soort fictiedrama's, meestal rond de één of andere hulpdienst opgetrokken, waarin gedegen acteerwerk wordt gecombineerd met hetzelfde soort van interesse waarvoor mensen in de krant de 112-kolommen opzoeken. De reeks doet na al die jaren wat verouderd aan, maar heeft toch een zeker nostalgisch gehalte. De technische kwaliteit van deze release is matig en dan druk ik me beleefd uit.cover
Studio: JustBridge

Regie: Vincent Rouffaer, Raf Verpooten
Met: Nolle Versyp, Machteld Ramoudt, Jo De Meyere, Sjarel Branckaerts, Johan Van Lierde, Jaak Van Assche, Walter Cornelis, Ludo Busschots, Ben Van Ostade, Geert Vermeulen

Film:
7,5/10

Extra's:
0/10

Geluid:
5/10

Beeld:
6/10


Regio:
0

Genre:
Drama

Versie:
Benelux (NL)

Jaar:
1989-1991

Leeftijd:
AL

Speelduur:
529 min.

Type DVD:
SS-DL

Barcode:
8711983955127


Beeldformaat:
1.33:1 PAL

Geluid:
Vlaams Dolby Surround 2.0


Ondertitels:
Nederlands CC
Extra's:
Cross-promotionele trailers

Andere recente releases van deze maatschappij