:: BESPREKINGEN ::
DVDInfo.be >> Bespreking >> VIKINGS - SEIZOEN 4 DEEL 1
VIKINGS - SEIZOEN 4 DEEL 1
Bespreking door: William - Geplaatst op: 2017-07-03
TV-SERIE
Bij de start van het vierde seizoen ligt Vikingkoning Ragnar Lothbrok op sterven in Kattegat als gevolg van verwondingen die hij heeft opgelopen tijdens de rooftocht naar Parijs. Daar is hij uiteindelijk op een spectaculaire wijze weggekomen, maar tijdens de zeereis naar huis is hij in een coma geraakt en ondertussen ligt hij al maanden zo goed als levenloos in bed. Z’n echtgenote koningin Aslaug, met wie de relatie al een hele tijd is vertroebeld wegens Ragnars overspelige spelletjes en haar eigen ontmoeting met de heilige man Harbard, heeft de Seer, de dorpswaarzegger, geraadpleegd, want zij hoopt haar man op te kunnen volgen. Maar dat is zonder Bjorn gerekend, Ragnars oudste zoon bij z’n eerste vrouw Lagertha, want ook al heeft die niet meteen de ambitie om koning van de Vikingen te worden, de capaciteiten heeft hij wél, en hij levert het bewijs: hij keert terug uit Parijs met een gigantische zilver- en goudschat. Hij deelt de bevolking van Kattegat mee dat hij het succes in Parijs te danken heeft aan Athelstan, de Engelse monnik die Ragnar van z’n eerste veroveringstocht naar Northumberland heeft meebracht, maar die niet zo lang geleden door scheepsbouwer (en Ragnars beste vriend) Floki, is vermoord; Ragnar zal later beweren dat hij dat deed uit jaloezie, Floki zal volhouden dat hij wilde voorkomen dat Ragnar zich onder invloed van Athelstan definitief tot het christendom zou bekeren… Bjorn laat Floki gevangennemen en aan de schandpalen vastketenen, maar daarmee is Ragnar het na zijn ontwaken niet eens. Om te voorkomen dat Bjorn (en dus hijzelf) gezichtsverlies lijdt, kan hij de beslissing evenwel niet terugdraaien. Hij kan alleen hopen dat Floki ontsnapt...


 


Maar er is nog een tweede punt van discussie tussen Ragnar en zijn zoon Bjorn: Ragnars oudere broer Rollo is in Parijs achtergebleven en dat zint de Vikingkoning niet, want Rollo, ambitieus maar toch altijd een beetje een zwakkeling, heeft hem al eerder verraden. En dat doet hij nu weer, want in Parijs leggen ze Rollo in de watten, laten hem met de dochter van de Frankische keizer Karel II de Kale (de kleinzoon van Karel de Grote) trouwen en geven hem de titel van hertog van Normandië, en daaraan kan hij niet weerstaan. Als een achtergebleven Viking-regiment hem laat weten dat het niet bereid is om voor de Franken (de Fransen dus) te vechten, neemt Rollo harde maatregelen die hem in Kattegat beslist niet populair zullen maken. Beide broers staan m.a.w. opnieuw met getrokken zwaarden tegenover elkaar… Bjorn, die het moeilijk heeft met de zienswijze van z’n vader, besluit om tijdelijk terug te treden en de winter alleen door te brengen in een hut in het binnenland. Lagertha die al eerder met de dodelijk gewonde Ragnar naar het noorden was teruggekeerd, besluit om de winter in haar eigen koninkrijk door te brengen, maar ze stuit op verzet van de plaatselijke stamhoofden...

 

 


Ondertussen worden plannen gesmeed voor een nieuwe (tweede) veroveringstocht naar Parijs. Omdat z’n eigen troepen tijdens de laatste confrontatie schrikbarend zijn uitgedund, gaat Ragnar in op het aanbod van een Noorse krijgsheer. Die brengt 20 schepen en 600 manschappen mee, maar hij steekt z’n ambities om de allergrootste te worden niet onder stoelen of banken. Vooral Bjorn maakt zich zorgen, want hij beseft dat z’n vader niet meer de oude is sinds hij van een Chinese slavin een geheimzinnig kruid krijgt toegediend om de voortdurende pijn te onderdrukken. De strooptocht naar Parijs wordt uiteindelijk een fiasco, en volgens de Noorse bondgenoten heeft Ragnar de strategische capaciteiten van zijn broer Rollo onderschat. Die heeft langs de Seine in een moerassige omgeving twee forten laten bouwen om de hoofdstad te beschermen, en wat Ragnar niet weet is dat er tussen de beide torens een dikke ketting is gespannen die de aanstormende boten moet tegenhouden en laten kapseizen, waarna ze met brandende pijlen tot laaiende toortsen worden omgetoverd. Van Ragnars plan om de forten via de oever aan te vallen, komt weinig in huis wegens de moerassige ondergrond en bevelvoerder Lagertha moet uiteindelijk de aftocht blazen. Ragnars gezichtsverlies is compleet en als hij besluit om rechtsomkeer te maken, gaat zelfs Bjorn aan de kundigheid van zijn vader twijfelen.

 

 


Maar Ragnar Lothbrok had nooit op een fabelachtige status in de Scandinavische mythologie mogen rekenen indien hij zich op een dergelijke manier zou hebben laten vernederen door een tweederangsfiguur zoals zijn oudere broer Rollo of een onbenul zoals de Frankische keizer, die zich schijnbaar geen voorstelling kan maken van de slagkracht en de inventiviteit van de Noormannen. Minder dan 24 uur na dat hij z’n schepen rechtsomkeer heeft laten maken, komt Ragnar nl. met een duivels plan waarvan niemand gelooft dat het uitvoerbaar is. En de Vikingenkoning rekent op Floki, de man die hij sinds de dood van Athelstan heeft genegeerd en zelfs laten folteren, om het tij te keren en Parijs, de keizer én Rollo op de knieën te krijgen...

 

 


Seizoen 4 van Vikings bevat 20 afleveringen die om diverse redenen in twee aparte delen op de markt worden gebracht. Hoofdpersonages blijven Ragnar Lothbrok, Floki en Lagertha, maar er wordt ook steeds meer plaats gemaakt voor Ragnars oudste zoon Bjorn, terwijl een wraakzuchtige Rollo ook dit seizoen voor een flinke portie oppositie zorgt. Ondertussen wordt ook de situatie in Engeland op de voet gevolgd, want daar breidt de Wessexse koning Ecbert z’n macht uit ten nadele van de Merciaanse koningin Kwenthrith. In het tweede deel van dit vierde seizoen mag Ecbert zich trouwens aan een nieuw bezoek van Ragnar verwachten, want die is niet vergeten dat z’n kolonisten door Ecbert zijn uitgemoord. Op het thuisfront (Kattegat) zorgt koningin Aslaug voor rust en orde, waar ze moet ervaren dat een oude liefde veel van haar glans heeft verloren.

 

 


Maar het is vooral de mentale geestesgesteldheid van Ragnar Lothbrock die zijn omgeving zorgen baart, want als gevolg van zijn verslaving is de Vikingenkoning veel minder dan eerder in staat om efficiënt en doordacht op te treden, al is zijn overlevingsinstinct nog groot genoeg om grote drama’s te voorkomen. Travis Fimmel heeft het personage drie seizoenen lang op een schitterende manier gestalte gegeven, maar in dit seizoen dikt hij de tics en grimassen van zijn personage wel heel erg aan waardoor Ragnar Lothbrock stilaan op een persiflage van zichzelf gaat lijken. Fimmel doet er duidelijk alles aan om het personage op de radar te houden, maar hij wordt in die poging niet geholpen door scenaristen die nog nauwelijks geïnteresseerd lijken in Ragnar Lothbrok. Misschien moet men het personage op het einde van dit vierde seizoen maar gewoon opofferen zoals men eerder met Althestan deed, of zoals de makers van Homeland na drie seizoen deden met US-marinier Nicholas Brody. Ragnars tocht naar Engeland in het tweede deel van dit seizoen brengt wat dat betreft misschien soelaas, want koning Aelle van Northumbria heeft gezworen dat ie de Vikingenkoning een kopje kleiner zal maken…

 

 

Gustaf Skarsgard kruipt opnieuw in de huid van Floki, een personage dat ook na meer dan dertig afleveringen z’n geheim niet helemaal prijsgeeft, want de ritueel beschilderde botenmaker is duidelijk veel meer dan een handige handswerker. Via z’n geveinsde ontrouw heeft hij zich in de voorbije seizoenen geprofileerd als geweten, maar ook als beschermengel van Ragnar Lothbrok, wat die laatste trouwens maar al te goed beseft, maar voor z’n omgeving zoveel mogelijk verstopt teneinde z’n leiderspositie te vrijwaren. Skarsgard is perfect gecast voor de rol van Floki, een figuur die heel veel verschillende stemmingen en tonen in de serie brengt. Een cruciale scène voor de toekomst van het personage is wellicht de ontmoeting met de Seer, de naar eigen zeggen eeuwenoude waarzegger van Kattegat. In tegenstelling tot Ragnar, Lagertha en Aslaug is Floki nooit bij hem op bezoek geweest. Ik heb lang op je gewacht..., zegt de Seer als Floki voor hem staat. Je weet wat ik bedoel..., voegt hij eraan toe als de andere aarzelend reageert. Vervolgens doet de waarzegger bij zijn bezoeker wat men altijd bij hem doet bij het afscheid: hij likt Floki’s handpalm...

 

 


Katheryn Winnick moet in dit vierde seizoen net zoals in het vorige genoegen nemen met een kleinere rol, maar haar personage Lagertha blijft niettemin een eyecatcher die op de sympathie van de kijker mag rekenen. Misschien omdat zij met voorsprong de sterkste vrouw in de serie is, wellicht ook omdat ze een goede verstandhouding met haar voormalige echtgenoot Ragnar nastreeft, maar tegelijk niet bezwijkt voor zijn regelmatige toenaderingspogingen. Lagertha is een vrije en onafhankelijke vrouw, een goede moeder voor haar zoon Bjorn, en een koningin die zich niet laat verblinden door charmante maar berekende minnaars die het op haar koninkrijk gemunt hebben. Als kijker kan je daar alleen maar respect voor hebben. Dat geldt veel minder voor Rollo, de eeuwige verrader, de man zonder leiderscapaciteiten die meent dat hij die wel degelijk heeft, maar die ondertussen is gepasseerd door Ragnars oudste zoon Bjorn, die uit Parijs is teruggekeerd met een flinke buit en die in de Scandinavische mythologie samen met zijn jongere broers genoemd wordt als diegene die de kusten van de Middellandse Zee onveilig zal maken. Rollo mag in dit seizoen de succesvolle verdediging van Parijs op z’n palmares bijschrijven, maar ondertussen heeft hij zich schijnbaar niet afgevraagd waar de uitgedunde vloot van zijn broer Ragnar is gebleven, want die is beslist niet door zijn verkenners in de buurt van Rouen gesignaleerd, de tweede grootste Frankische stad stroomafwaarts langs de Seine. Het is veel betekenend dat Rollo de Vikingenvloot niet laat bespioneren en bijgevolg de revanche van Ragnar helemaal niet aan ziet komen, of is dat maar schijn en een trucje van de makers om met een verrassingseffect uit te pakken?

 

 

Ondertussen is Bjorn Lothbrok uitgegroeid tot een geroutineerde krijger die heeft bewezen dat hij in staat is om een opdracht tot een goed einde te brengen. Tijdens zijn winterse overlevingsproef is hij volwassen geworden en hij is klaar voor een belangrijke rooftocht zonder dat papa over zijn schouders meekijkt. De Canadese acteur Alexander Ludwig, die behalve een klein rolletje in The Hunger Games (2012) nauwelijks in interessante of succesvolle producties aan bod is gekomen, heeft met Bjorn Lothbrok dé rol uit z’n al bijna 20-jarige carrière in handen en het spreekt vanzelf dat hij die kans niet laat liggen om zich in de kijker te werken. En terwijl Ragnar Lothbrok vooral een legendarisch personage is uit de Scandinavische mythologie, bestaat er veel minder twijfel over Bjorn Lothbrok als belangrijke Vikingenleiders en marinecommandant, want hij geldt algemeen als de stichter van de Munsö-dynastie, terwijl zijn naam dus ook verbonden is aan de eerste grote Vikingenraid in het Middellandse Zeegebied (860).

 

 


Het production design is gezien de verschillende locaties heel erg veelzijdig: Kattegat is ondertussen van een dorp uitgegroeid tot een stad, zij het dat de toevloed van goud en zilver uit West-Europa niet echt een invloed schijnt te hebben op de algemene rijkdom van het gebied. Zo is koningin Aslaug na al die tijd nog altijd even sober gekleed en wonen de Lothbroks nog altijd in hun oorspronkelijke, zij het ondertussen uitgebreide schuurachtige woning, terwijl er in de modderige straten en stegen van Kattegat niet echt sprake is van een grote economische activiteiten. Maar er is wel sprake van evolutie, want tegen het einde van dit tweede seizoen duiken er in Kattegat Arabische handelslui op en ziet het interieur van Aslaugs schuurwoning er al een beetje uit zoals een middeleeuwse ontvangsthal. In Wessex, waar we meestal binnenkijken bij koning Ecbert, is een begin gemaakt met de middeleeuwen, want de vorst en zijn entourage zijn in prachtige mantels en jurken gestopt, terwijl gouden en zilveren bekers en borden de rijkelijk gevulde tafels sieren. In een aparte kamer bewaart koning Ecbert Griekse en Romeinse kunstvoorwerpen en zijn schoondochter krijgt als allereerste vrouw in Wessex de kans om manuscripten en boeken te verluchten. In Parijs, aan het hof van keizer Karel II de Kale, gaat het er op een gelijksoortige manier aan toe, zij het op een veel grotere schaal. De stad wordt gedomineerd door een gigantische Merovingische kathedraal met een vijfdelig transept en een gevel met een breedte van 36 meter. Het kasteel ziet er al uit zoals een echte burcht met hoge muren, kantelen en een ophaalbrug, het interieur is rijkelijk versierd met tapijten en vaandels. De toiletten van de edellieden zijn oogverblindend en getuigen van een goede en dure smaak.

 

 


Maar het hoogtepunt van dit eerste deel van seizoen vier is zonder twijfel de mislukte belegering van Parijs, die in de drie laatste afleveringen haar beslag krijgt. De Vikingenvloot die in seizoen 1 niet meer dan een handvol schepen groot was, is ondertussen uitgegroeid tot een immense armada die in brede slagorde de Seine opvaart. Voor de confrontatie tussen Vikingen en Franken zijn heel veel middelen ter beschikking gesteld, waardoor wat je bezwaarlijk een zeeslag kan noemen, toch uitgroeit tot een indrukwekkend spektakel, want de Vikingen mogen ondertussen de kruisboog overgenomen hebben van hun vijanden, tegen de overmacht die Rollo op de been brengt zijn de noorderlingen niet opgewassen, terwijl ze voor de eerste keer kennismaken met de enorme katapulten die brandbaar materiaal in de richting van de schepen sturen die nadien met brandende pijlen worden aangestoken. De ravage is gigantisch: de schepen kapseizen op het moment dat ze op de ketting tussen de forten stoten en in de boten die overeind blijven wordt de bemanning levend verbrand door het combineerde resultaat van katapulten en vuurpijlen. Wie aan het ergste ontsnapt wordt bovendien van op de forten met kruisbogen beschoten, terwijl het voetvolk van Lagertha op de oever moet wijken voor een overmacht van met kruisbogen bewapende Frankische soldaten. Ondertussen hebben andere Frankische troepen het basiskamp van de Vikingen belegerd en er de meeste vrouwen vermoord. De beide jongere zoontjes van Ragnar Lothbrok hebben zich tijdig kunnen verstoppen in het bos, maar Helga, de echtgenote van Floki, is levensgevaarlijk gewond. Hij maakt speciale runnen om de goden goed te stemmen opdat Helga zou worden gespaard. Stroomafwaarts likken de Noormannen hun wonden en bedenkt Ragnar Lothbrok z’n duivelse plan om wraak te nemen, tenzij Rollo op z’n nieuwe elan doorgaat en zich bedraagt zoals van een Frankische edelman wordt verwacht...

 

 

BEELD EN GELUID

Ook in dit vierde seizoen is er sprake van spaarzaam kleurengebruik. In Kattegat zijn de overwegende tinten grijs en bruin met af en toe wat geel in de jurken van Aslaug. Maar de makers deinzen er niet voor terug om af en toe bijna zwart-witopnamen te draaien, zoals in de scène waarin we Aslaug huilend door het dorp zien lopen in aflevering 9. Aan de hoven in Wessex en Parijs zijn de jurken en tunieken van prachtige stoffen gemaakt en is er sprake van meer kleurenvariatie, maar wegens het karige licht in de kastelen en burchten blijft het allemaal vrij sober. We schreven het al eerder: de middeleeuwen worden niet zomaar als een donkere periode beschreven. Van ongerechtigheden is geen sprake en de detaillering is goed: de zweetdruppels op het kale, getatoeëerde hoofd van Ragnar Lothbrok zijn haarscherp. Trevor Morris levert opnieuw een zeer aparte soundtrack die regelmatig de aandacht trekt en waarin klassieke passages gecombineerd worden met digitale geluiden.

 

 

EXTRA'S

Op Disk 1 staat een audiocommentaar bij de aflevering Mercy (afl. 3). Op disk drie staat een audiocommentaar bij de aflevering The Last Ship (Afl. 10), gevolgd door de korte documentaire De Transformatie van Rollo, over hoe de eeuwige underdog in dit seizoen uitgroeit tot een man met een adellijke titel (hertog) en een eigen grondgebied (Normandië). In De Kundigheid van de Vikingen op Zee wordt aandacht besteed aan de overmacht van de Vikingen op de oceaan dankzij hun zeer wendbare schepen (voor- en achtersteven waren identiek waardoor omkeren een eenvoudig maneuver was) die waren gemaakt van licht houtsoorten die vrij veel gewicht konden dragen en die gemakkelijk met elkaar konden worden verbonden om bij een confrontatie of een entering de impact te vergroten. De verwijderde scènes hebben we niet teruggevonden.

 
 

CONCLUSIE
Met een veelheid van locaties (Kattegat, Wessex, Parijs, Lagertha’s koninkrijk, Bjorns winterverblijf in de bergen, Ragnars basiskamp in Frankenland en zelfs Rome) is Vikings seizoen 4 een beetje een versnipperde productie waarin veel wordt verteld, maar waarin de aandacht voor spanning niet altijd optimaal is. De acteerprestaties halen probleemloos het niveau van dat in de eerdere series, de bizarre evolutie inzake het personage Ragnar Lothbrok zet evenwel een beetje een domper op de pret.

cover
Studio: MGM

Regie: Ken Girotti, Ciaran Donnelly, Jeff Woolnough, Stephen St. Leger, Helen Shaver, Daniel Grou, Sarah Harding, Ben Bolt, David Wellington
Met: Gustaf Skarsgard, Katheryn Winnick, Alexander Ludwig, Travis Fimmel, Clive Standen, Maude Hirst, Alyssa Sutherland, Moe Dunford, Linus Roache, John Kavanagh, Kevin Durand

Film:
8/10

Extra's:
4/10

Geluid:
8,5/10

Beeld:
8,5/10


Regio:
2

Genre:
Drama

Versie:
Benelux (NL)

Jaar:
2016

Leeftijd:
16

Speelduur:
450 min.

Type DVD:
SS-DL

Barcode:
8712626073253


Beeldformaat:
1.78:1 anamorfisch PAL

Geluid:
Engels Dolby Digital 5.1
Frans Dolby Digital 5.1


Ondertitels:
Nederlands, Frans, Engels
Extra's:
• De Transformatie van Rollo
• De Kundigheid van de Vikingen op Zee    
• Verwijderde Scènes
• Audiocommentaar

Andere recente releases van deze maatschappij