:: BESPREKINGEN ::
DVDInfo.be >> Bespreking >> BATTLESTAR GALACTICA - SEIZOEN 3
BATTLESTAR GALACTICA - SEIZOEN 3
Bespreking door: Werner - Geplaatst op: 2008-11-05
SERIE
Na maanden van omzwervingen heeft de Galactica eindelijk een planeet gevonden waarop de mensheid een doorstart kan maken. De kolonisatie is één jaar bezig wanneer plots, op het einde van seizoen 2, de Cylons met een indrukwekkende bezettingsmacht New Caprica overnemen en de mensheid tot slavernij dwingen. Alleen admiraal Adama (Edward James Olmos) kan met een handjevol getrouwen, waaronder zijn zoon Lee (Jamie Bamber) in de Galactica op tijd naar een ander punt in de ruimte springen. De bezetting is uiterst wreed: president Baltar (James Callis) wordt met een pistool tegen zijn hoofd gedwongen om de bevelen van de Cylons op te voeren, en het verzet wordt genadeloos de kop ingedrukt. Ondanks het feit dat hij in gevangenschap een oog is kwijtgeraakt, leidt voormalige kolonel Saul Tigh (Michael Hogan) een ondergrondse guerilla. Wanneer het verzet en de Galactica clandestien het contact herstellen, wordt er een plan gesmeed om de bezetter een koekje van eigen deeg te geven. De Cylons zijn echter niet zo'n homogeen blok als ze willen doen uitschijnen. Een kloon van Sharon Valerii (Grace Park) heeft de kant van het verzet gekozen, alhoewel die haar verraden hebben doordat president Roslin (Mary McDonnell) haar pasgeboren baby, een hybride mens-Cylonwezen, heeft achtergehouden, en Sharon heeft laten geloven dat het kind dood is. Ook Number Six (Tricia Helfer) en D'Anna Biers (Lucy Lawless) liggen met elkaar in conflict over de vraag of ze de mensheid het beste kwijt of rijk zijn. Het D'Anna-model ontwikkelt bovendien een zware ongezonde obsessie over de identiteit van de vijf tot nog toe onbekende Cylonagenten die tussen de mensen zijn geïnfiltreerd, en die één of andere goddelijke obscure betekenis zouden hebben in de voorspelling over het vinden van de Aarde. En ook onder de kolonisten heerst er verdeeldheid: de bezetting door en de collaboratie met de Cylons laat enkele stinkende open wonden achter, en meer dan eens staan de verschillende partijen met getrokken messen tegenover elkaar in plaats van de gemeenschappelijke vijand te bevechten. Maar wie is er op de duur nog vijand, wie is er vriend?
The Cylons were created by Man
They rebelled
They evolved
And they have a plan.

Ook dit derde seizoen van Battlestar Galactica is een uitstekende mengeling van flitsende actie en doordacht drama, waarin de grenzen van de moraal constant in beweging zijn. Het seizoen bevat enkele subplots en wendingen waarbij de kaarten een paar keer volledig herschud worden, en de complexe banden tussen de verschillende protagonisten danig door elkaar gehaald worden, waardoor dat de scenaristen nergens zichzelf nodeloos gaan herhalen, en het verhaal tegen een nogal pittig tempo voort wordt gestuwd. Zo begint de reeks met een soort van herstart, waarbij een dik jaar over de gebeurtenissen heengaat en na een periode van relatieve vrede de oorlog tegen de Cylons van het ene ogenblik op het andere in alle hevigheid opnieuw losbarst, na een initieel kwartet van afleveringen waarin de kolonisten gedwongen worden hun nieuw paradijs op te geven. Naast de interessante uitgangspositie waarbij de mensheid een polytheïstische religie aanhangt, en de Cylons als dragers van het Ware Geloof de aanbidding van hun éne god manu militari willen opleggen, zijn de verschillende fracties in deze reeks een stuk minder zwart-wit dan in de vorige twee reeksen.
Een greep uit de talloze subplots dan. De Cylons, waarvan er intussen zeven modellen bekend zijn bij ons, kijkers, worden door de mensen niet meer beschouwd als paria's, er wordt zelfs op bepaald ogenblik met hen onderhandeld als met gelijken, en waar de kloon van Sharon Valerii die op Galactica is verzeild, vorige reeks nog ei zo na gelyncht werd (met Adama zelf die de strop hoogstpersoonlijk aantrok), krijgt ze nu als overloper het vertrouwen, zij het schoorvoetend, van de rest van de bemanning. Of dit vertrouwen gerechtvaardigd is, zal nog wel blijken, want het feit dat ze een halfbloedkind op de wereld heeft gezet, zit bepaalde bemanningsleden hoog. Een ander personage dat overloopt van ambiguïteit (én pretentie) is Gaius Baltar, waarvan het op de duur voor niemand meer duidelijk is of hij nu het slachtoffer is van de omstandigheden, of een smerige collaborateur. Zijn leven wordt op de duur gedomineerd door de vraag of hij nu zelf een Cylon is of niet; alleszins een vraag waarop het antwoord hem eventueel verlossing kan bieden voor zijn verraad, en hij met een schone lei opnieuw zou kunnen beginnen. Ook een personage als kolonel Tigh (Michael Hogan) is moreel zeer dubbelzinnig: hij is onverzettelijk in zijn verzet tegen de Cylons, in die mate zelfs dat het hem een oog kost, vermoordt dan vrouw omdat die collaboreert met de bezetters, wordt uiteindelijk door deze traumatische ervaring opnieuw overmand door de drankduivel, maar hij blijft in de ogen van zijn manschappen een glorieuze held. Kara Thrace (Katee Sackhoff) en Lee Adama zijn verwikkeld in een complexe persoonlijke relatie, waarbij ze uiteindelijk met de verkeerde persoon trouwen (in casu niet met elkaar, zoals iedereen anders had verwacht), en hun leven daardoor onherroepelijk naar de knoppen helpen. Tyrol (Aaron Douglas) en Cally (Nicki Clyne) hebben problemen met het combineren van hun job met het ouderschap, hetgeen pijnlijk duidelijk wordt als ze allebei bijna in het vacuüm van de ruimte worden gezogen. Om een lang verhaal kort te maken: iedereen heeft met iedereen nog wel een rekening te vereffenen.
Veel schoon volk, dus, en d'r wordt zonder mee op hoogstaand niveau geacteerd in Battlestar Galactica. Alhoewel je in het begin mogelijk Sam (Michael Trucco), Helo (Tahmoh Penikett) en Lee een paar keer verwisselt omwille van hun identieke haarsnit, is dit euvel nogal snel verholpen. De verschillende subplots gaan vloeiend in elkaar over, en zonder té uitdrukkelijk alles van naaldje tot draadje te verklaren, alhoewel er toch een paar plotwendingen qua geloofwaardigheid over de schreef van het geloofwaardige gaan - het zogenaamd "kind" van Kara is er eentje van, de plotse vertrouwdheid met het oeuvre van Bob Dylan in deep deep space een andere. De bezetting van New Caprica door de Cylons roept onwillekeurig associaties op met de burgeroorlogen in Irak en Afghanistan, alleen nu bekeken door de bril van de onderworpenen in plaats van de gebruikelijke onderwerpers. Waar Gaius Baltar daarbij de plaats inneemt van een door de bezetters in het zadel gehouden plaatselijke bevelhebber, die op het einde van de dag niets anders mag doen dan zwijgen en ja knikken, worden de "helden" van het verhaal gedwongen tot acties zoals zelfmoordaanslagen die je alleszins niet van helden zou verwachten, en worden diegenen die vrijwillig dienst nemen in de politiemacht van de bezetter al redelijk snel als naamloze slechteriken afgeslacht. Wat opnieuw de moraal van de zaak erg dubieus maakt.

Is er één punt van kritiek, dan is het wel dat het aantal subplots bijna exponentieel toeneemt. Scenarist Roger D. Moore heeft nochtans aangekondigd dat alle verhaallijnen in het vierde en laatste seizoen netjes zullen worden afgewerkt, zonder loshangende eindjes. We zijn benieuwd.
AFLEVERINGEN
Disk 1:
38. Occupation
Vier maanden al houden de Cylons de mensen op New Caprica krijgsgevangen. Kolonel Tigh leidt het verzet, hopend dat Adama, die met een duizendtal mensen is kunnen vluchten met de Galactica en de Pegasus, zal terugkomen en hard zal terugslaan. De Cylons hebben een tweehonderdtal mensen bereid gevonden om in een politiemacht te dienen die de orde moet handhaven. Het verzet ziet hen als collaborateurs, en ze zetten een nieuw wapen in tegen de bezetter: zelfmoordcommando's. Kara wordt gevangen gehouden door een Leoben Conoy-cylon (Callum Keith Rennie) die een ziekelijke begeerte voor haar heeft.

39. Precipice

Adama is van plan om een verbindingsofficier naar New Caprica te sturen om het verzet te steunen. Zijn keuze valt echter op wel een heet controversiële persoon. Op New Caprica wordt het verzet tegen de Cylons zo hevig dat deze besluiten om krachtdadig op te treden: ze verplichten president Baltar om een besluit te tekenen waardoor een willekeurig aantal verzetsleiders, maar ook toevallige passanten, worden gearresteerd. Als het verzet nog steeds niet plooit, zal overgegaan worden tot de executie van de gevangenen.

40. Exodus part 1

Sharon komt de rebellen ter hulp en Tyrol kan net voorkomen dat Cally wordt geëxecuteerd. D'Anna (Lucy Lawless) heeft nachtmerries en ze raadpleegt een orakel dat haar openbaart dat Sharons baby, Hera, nog leeft.

41. Exodus part 2

Adama heeft alles op alles gezet om de mensenbevolking van New Caprica te evacueren. Zijn plan is erg gedurfd, maar vergt offers. Hij heeft Lee bevolen zich afzijdig te houden, maar Lee negeert het bevel op eigen houtje. De leider van het verzet, kolonel Tigh, moet een verrader die hij helemaal niet had ingeschat terechtstellen, en dat valt hem zwaar. Wanneer de omvang van de verrassingsaanval op New Caprica duidelijk wordt, vindt D'Anna dat het experiment in samenleven tussen Cylons en mensen mislukt is, en ze wil wat er van de stad over is vernietigen met een kernwapen. Wanneer de rebellentroepen het schip van Baltar innemen, is die samen met Number Six gevlucht.
Disk 2:
42. Collaborators
Terwijl Battlestar Galactica zijn wonden likt, heeft een zeskoppige jury, die zich The Circle noemt, onder leiding van Saul, zich gestort op de berg dossiers van collaborateurs. Wie door The Circle schuldig wordt bevonden, gaat stante pede zonder ruimtepak de luchtsluis uit. De stemming is altijd unaniem geweest, maar wanneer het dossier van Felix Gaeta (Alessandro Juliani) op tafel komt, begint Tyrol te twijfelen, en trekt Sam (Michael Trucco) zich terug. Als vervanger in The Circle wordt geopteerd voor Kara (Katee Sackhoff), die nog niet helemaal bekomen is van haar gevangenschap. Gaeta was echter de anonieme bron binnen de het collaboratieregime van president Baltar.

43. Torn (1)

Kara en Tigh veroorzaken met hun uitspraken over diegenen die niet op New Caprica gevangen hebben gezeten, onrust onder de bemanning. Om zijn hachje te redden vertelt Gaius aan zijn gijzelnemers wat hij weet over de ligging van de aarde. Wanneer er op weg daar naartoe een schip wordt gevonden waarop alle Cylons ten prooi schijnen gevallen te zijn aan een biologisch wapen, wordt Gaius er op uitgestuurd om de balans op te maken.

44. A Measure Of Salvation (2)

Gaius wordt door de Cylons beschuldigd dat hij hen wetens en willens het geïnfecteerde baken heeft laten binnenhalen. Lee leidt een verkenningsmissie naar het moederschip van de Cylons, waar nog vijf overlevenden worden aangetroffen. Dokter Cottle (Donnelly Rhodes) onderzoekt hen en constateert dat ze ten prooi gevallen zijn aan een virus dat onschadelijk is voor de mens, maar waartegen Cylons geen antilichamen hebben. Bovendien lijkt het erop dat, als de Cylons reïncarneren, het virus hen volgt. Adama en Roslin moeten bijgevolg beslissen of de ziekte als wapen gaan inzetten of niet.

45. Hero

Galactica onderschept een Raiderschip waarin een gevangene van de Cylons, Bulldog (Carl Lumbly), is ontsnapt. Voor de oorlog met de Cylons uitbrak, werd Bulldog op verkenningsmissie achter de linies gestuurd door Adama, waar hij werd neergehaald. Laten we het erop houden dat hij niet echt al te beste herinneringen overhoudt aan zijn overste. Kara analyseert intussen de achtervolging van Buldog door twee Cylonraiders, en ze komt tot de conclusie dat ze hun prooi wel erg snel hebben laten gaan.
Disk 3:
46. Unfinished Business
Op geregelde tijdstippen organiseert Adama op het schip een boksmatch, waarbij iedereen iedereen mag uitdagen, zonder onderscheid van geslacht of rang. Het is dé uitlaatklep bij uitstek waarbij iedereen die nog een eitje te pellen heeft met een collega, zijn of haar frustraties er eens uit mag meppen. Kara en Lee hebben allebei dorst naar bloed, omwille van iets wat de avond voor Kara's huwelijk is gebeurd.

47. The Passage

Een lading bedorven voedsel dwingt Galactica om uit te wijken naar een planeet waarin veel vruchtbare algen groeien. De planeet is echter enkel bereikbaar door een stralingsveld waar alle schepen moeten doorgeloodst worden. De piloten van de Raptors krijgen hierdoor een immense hoeveelheid radioactieve straling binnen waar ze kotsmisselijk van worden. Kat (Luciana Carro) wil de held uithangen en verwisselt haar stralingsmeter met die van Helo.

48. The Eye Of Jupiter (1)

Terwijl een contingent arbeiders bezig is om algen te oogsten, vinden ze op dezelfde planeet een tempel waarin het Oog van Jupiter zich moet bevinden, een baken op weg naar de Aarde. Terwijl de bemanning van Galactica probeert de inscripties te ontcijferen, dagen er vier Cylonkruisers op. De Cylons vragen en krijgen een onderhoud met Adama: ze garanderen vrije aftocht (én geven Gaius Baltar er als bonus bij) als de mensen de tempel van Jupiter aan hen overdragen. Adama blaast echter nog liever de boel op, met zijn eigen mensen erbij, en hij beveelt een nucleaire aanval om de tempel tot gruis te vermalen, eerder nog dan dat de Cylons die in handen krijgen.

49. Rapture (2)

Starbuck is neergehaald boven vijanderlijk gebied. Sam (Michael Trucco) wil een reddingsmissie organiseren, maar Lee wil dat iedereen zich aan zijn orders houdt en de tempel van Jupiter verdedigt. Wanneer Sharon te weten komt dat haar kind nog leeft, pleegt ze zelfmoord om in een nieuw lichaam op het Cylonschip te kunnen reïncarneren. D'Anna blijft op de grens tussen leven en dood heen en weer wippen om de gezichten van de Final Five te kunnen zien. De andere modellen vinden haar meer en meer een risicofactor vormen.
Disk 4:
50. Taking A Break From All Your Worries
De gevangengenomen Baltar wordt door Bill Adama en presidente Roslin zwaar onderdrukt gezet om al z'n collaboratiedaden als president uit de doeken te doen. Wanner de man echter de lippen op elkaar houdt, helpt er maar één ding en dat is hem injecteren met een waarheidsserum, wat feitelijk nog niet echt hondend procent stabiel is. In het dagelijkse leven gaat het niet goed in het huwelijk tussen Sam en Starbuck, en ook niet tussen Lee en Dee (Kandyse McClure). De beide koppels praten openlijk over echtscheiding.

51. The Woman King

Een epidemie breekt uit onder de vluchtelingen van Sagittaron. De Sagittarons weigeren omwille van hun religie echter medische hulp, alhoewel de ziekte eenvoudig te genezen is. Er is echter één complicatie: er is veel te weinig van het geneesmiddel voorhanden om iedereen preventief in te enten. Wanneer Helo (Tahmoh Pinkett) meent dat de sterfte onder de Sagittarons veel hoger is dan onder eender welke andere groep patiënten, verdenkt hij doctor Robert (Bruce Davison) ervan moedwillig patiënten om zeep te helpen.

52. A Day In The Life

Callie en Tyrol komen klem te zitten in een compartiment waar langzaam maar zeker alle lucht uit weglekt. Er wordt een poging ondernomen om het luik van buitenaf te openen, maar dat is niet zonder gevaar. Adama "viert" zijn huwelijksverjaardag, mijmerend over zijn drankzuchtige vrouw Carolanne (Lucinda Jenney). Met het proces tegen Gaius Baltar in het vooruitzicht moet er een voorzitter van de rechtbank worden aangesteld. President Roslin laat de naam van Lee vallen.

53. Dirty Hands

Er heerst gemor onder de werkers omdat dezelfde bevolkingsgroepen altijd de leuke jobs krijgen, en andere altijd het vuile werk mogen opknappen. Een ongeval met een Raptor waarbij slechte brandstof werd getankt doet de gemoederen nog wat hogen oplaaien, wnat een deel van de bemanning komt duidelijk niet aan de voorgrschreven rusttijden. Wanneer er ook nog een jonge arbeider zijn hand verliest bij een job aan de lopende band, is de maat vol, en Tyrol roept op tot een algemene staking. Volgens Adama is zulks echter in oorlogstijd gelijk aan muiterij.
Disk 5:
54. Maelstrom
Kara krijgt nachtmerries waarin Leoben Conoy (Callum Keith Rennie) een duidelijke rol heeft, en haar confronteert met haar niet al te gelukkige jeugd. Tijdens een patrouille meent ze een ruimteschip te zien, en ze duikt onverhoeds het oog van een storm in. Op de opnames is er echter geen Raider in velden of wegen te bespeuren. Is Kara niet gewoon gek aan het worden?

55. The Son Also Rises
Het proces tegen Gaius Baltar wordt voorbereid: er wordt een tribunaal gekozen, en omdat president Roslin alles volgens het boekje wil laten gaan, heeft Baltar zelfs een advocaat. Die wordt echter om het hoekje geholpen met een bomaanslag; het is alvast een teken hoezeer de bevolking Baltar haat. Een zekere Romo Lampkin (Mark E. Sheppard) biedt zich aan als nieuwe wettelijke vertehenwoordiger, om eer en roem met het proces te kunnen halen. Adama geeft Lee de opdracht om Lampkin te beschermen tegen aanslagen, maar Lee heeft andere zaken aan het hoofd en is er in de eerste plaats al niet over te spreken dat een stuk ongedierte als Baltar überhaupt verdediging verdient.

56. Crossroads part 1

Het proces tegen Baltar begint, en kolonel Tigh maakt niet zo'n goede indruk door ladderzat te komen getuigen. Uit een soort rechtvaardigheidsgevoel dat zelfs een zwijn als Baltar een eerlijk proces verdient, biedt Lee zijn diensten aan de verdediging aan. Samen met Lampkin kan hij twee keer de getuigen à charge schaakmat zetten. De vloot moet intussen wel in beweging blijven, want de Cylons zitten hen op de hielen. President Roslin doet in de getuigenbank een schokkende bekentenis.

57. Crossroads part 2

Lee weet de rechters te ervan overtuigen dat het proces tegen Baltar eerder een lynchpartij is dan een eerlijk geding. Door zijn bemiddeling komt de rechtbank tot een fel gecontesteerde uitspraak, waarna er rellen aan boord uitbreken. Vier bemanningsleden beseffen plots, nadat ze eigenaardig reageren op een muziekje, dat ze Cylons zijn.
BEELD EN GELUID
Ook dit derde seizoen van Battlestar Galactica zweert bij een korrelige look. Het beeld ziet er rauw en rusteloos uit, de talrijke losse handcamerabewegingen zorgen voor een harde en real life-achtige aanblik, wat in het begin even moet wennen. Het detail aan schaduw is goed, maar een beetje soft en het geheel ziet eruit alsof er een donkere waas over het beeld hangt, alsof alles er een beetje onderbelicht uitziet. Een klein beetje colour bleeding is af en toe merkbaar, en in de achtergrond zijn een paar milde compressiefouten te bespeuren, wat toch niet zou mogen voor een show die in high definition is opgenomen. Het Engelse Dolby Digital 5.1-geluidsspoor heeft een goeide ruimtelijke spreiding, en occasioneel wordt er al eens uitgepakt met flinke uithalen van het LFE-kanaal. Ook hier wordt er echter bewust wat zuinig omgesprongen met effecten: de geluiden van vliegende ruimteschepen en laservuur klinken wat onderdrukt, om niet te veel de aandacht af te leiden van de plot, en het geheel niet te laten ontaarden in een space opera met veel toeters en bellen. Wat er te horen vlakt, klinkt echter voluit dynamisch genoeg om te overtuigen. Er is ook een Dolby Surround 2.0-track aanwezig. Enige echte zware kritiek is dat er disks in omloop zijn waarop tijdens de eerste aflevering van disk 3, Unfinished Business, het beeld en geluid zo'n tiental seconden asynchroon zijn. Een nieuwe persing zou echter van dit euvel gevrijwaard moeten zijn, en de mensen van Universal doen niet moeilijk om foutieve disks om te ruilen.
EXTRA'S
De extra's zullen waarschijnlijk op New Caprica zijn achtergebleven, eenzaam en verlaten.

CONCLUSIE

Battlestar Galactica is drama, actie, thriller en soap in één reeks. Een avondje Battlestar verveelt nooit, en noopt altijd tot méér. In vergelijking met de regio 1-release zijn de extra's niet bedroevend, maar gewoon onbestaand.cover
Studio: Universal

Regie: Sergio Mimica-Gezzan, Felix Enriquez Alcalá, Michael Rymer, Jean de Segonzac, Bill Eagles, Robert Young, Michael Nankin, Edward James Olmos, Rod Hardy, Wayne Rose
Met: Edward James Olmos, Mary McDonnell, Katee Sackhoff, Jamie Bamber, James Callis, Tricia Helfer, Callum Keith Rennie, Grace Park, Michael Hogan, Aaron Douglas, Michael Trucco, Rekha Sharma, Jennifer Halley, Tahmoh Penikett, Michael Hogan, Alessandro Juliani

Film:
8,5/10

Extra's:
0/10

Geluid:
8/10

Beeld:
8/10


Regio:
2

Genre:
Sciencefiction

Versie:
Benelux (NL)

Jaar:
2007

Leeftijd:
16

Speelduur:
745 min.

Type DVD:
SS-DL

Barcode:
5050582502756


Beeldformaat:
1.78:1 anamorfisch PAL

Geluid:
Engels Dolby Digital 5.1
Engels Dolby Surround 2.0


Ondertitels:
Nederlands
Extra's:
• geen

Andere recente releases van deze maatschappij