:: BESPREKINGEN ::
DVDInfo.be >> Bespreking >> DEXTER - SEIZOEN 4
DEXTER - SEIZOEN 4 (BLU-RAY)
Bespreking door: Werner - Geplaatst op: 2020-08-03
SERIE
Dexter (Michael C. Hall) is na vorig seizoen nu gelukkig getrouwd, maar heeft sinds de geboorte van zijn zoon Harrison al drie maanden geen oog dichtgedaan. Hij heeft buiten het medeweten van zijn vrouw Rita (Julie Benz) zijn appartement aangehouden als geheim stekje om zijn moordattributen en zijn bloedplaatjes te verstoppen, maar de vermoeidheid begint hem parten te spelen, en hij maakt fouten. Het is zelfs zo erg dat hij tegen de code die zijn vader hem geleerd heeft in, iemand vermoordt die achteraf onschuldig blijkt te zijn, wat aan zijn geweten knaagt. Angel Batista (David Zayas) en Maria LaGuerta (Lauren Velez) hebben intussen een relatie, en moeten dit voor hun bazen geheim houden. Debra (Jennifer Carpenter) is nog altijd aan het graven in de lijst informanten van wijlen haar vader (James Remar), omdat ze sterke vermoedens heeft dat hij er een minnares op nahield.
Wanneer een vrouw leeggebloed in bad teruggevonden wordt, duikt FBI-agent Frank Lundy (David Carradine) weer op. Die is intussen met pensioen, maar bijt nog altijd zijn tanden stuk op het onopgeloste dossier van de Trinity Killer, een seriemoordenaar die altijd in drievoud moordt: zijn eerste slachtoffer is altijd een vrouw die met een doorgesneden dijader in een bad leegbloedt, het tweede een vrouw die van een hoog gebouw onder dwang naar beneden springt, en een derde man die aan de uitgang van een bar wordt neergeknuppeld. Zijn collega's nemen hem echter niet serieus. Lundy meent namelijk dat de recente moord in Miami een eerste van een nieuwe reeks van drie is, en hij heeft gelijk, zo blijkt. Zijn komst heeft echter zo zijn repercussies op het liefdesleven van Debra, die met Anton (David Ramsay) eindelijk een vaste relatie heeft, maar die komt al snel weer op losse schroeven te staan.

De Trinity Killer, Arthur Mitchell (John Lithgow), komt al snel in het vizier van Dexter, en onze favoriete seriemoordenaar staat al klaar om hem om zeep te helpen. Wanneer hij echter merkt dat Mitchell, leerkracht, voorbeeldig kerkpredikant en speerpunt van het vrijwilligerswerk voor daklozen, een vrouw en kinderen heeft, die zalig onwetend zijn over zijn dubbelleven als moordenaar, probeert Dexter zich met een valse identiteit Mitchells leven op te dringen, om te leren hoe hij dat precair evenwicht kan bewandelen. Zijn eigen leven is namelijk een puinhoop, en hij leeft voortdurend onder de druk ontdekt te worden. Door het feit dat Dexter zijn vrijgezellenappartement heeft aangehouden, meent Rita dat het tijd is om een therapeut op te zoeken. Tot overmaat van ramp heeft ook de pas gescheiden buurman een oogje op de kersverse mevrouw Morgan, terwijl Dexter al zijn aandacht focust op de Trinity Killer. Mitchell blijkt echter onder zijn façade van brave huisvader en dominee een maniakaal monster. Dexter verkijkt echter zijn kans om Mitchell naar de andere wereld te helpen, en stuurt zelfs zijn collega's de verkeerde richting uit, om de kans te krijgen om zelf met de maniak af te rekenen. En dat heeft fatale gevolgen...
In tegenstelling tot de vorige seizoenen is het vierde seizoen van Dexter één dat werkt via een open book format. Al van de eerste aflevering zien we hoe John Lithgow, die gestalte geeft aan de Trinity Killer, aan het moorden slaat. Lithgow speelt met zijn killer act - sorry voor de flauwe woordspeling - overigens de rest van de cast naar huis. De acteur heeft tenandere een imposante gestalte waarmee hij een dreigende indruk weet te maken - de lichaamslengte van de Trinity Killer is overigens een belangrijk gegeven in de plot. Alhoewel Dexter in wezen een klassieke policier is, is het gegeven dat de speurder van dienst zélf een seriemoordenaar is, nog altijd zeer origineel, en dit levert prachtige spanningsbogen op. De psychologie van de personages is nu na drie seizoenen redelijk uitgevleesd, zodanig bijvoorbeeld dat nevenpersonages zoals Maria en Angel niet langer de ééndimensionale collega's zijn die maar dienen om de achtergrond op te vullen, maar zelf actief bijdragen aan de samenhangende constructie die Dexter is.
Dexter zelf worstelt dit seizoen met de vraag of iemand die een seutige bloedanalyst overdag is en een bloederige vigilante 's nachts, nog wel een restje menselijkheid bezit. Het feit dat hij een familie heeft gesticht schijnt in de richting te wijzen van wel, maar Dexters onverzadigbare honger naar bloed en wraak, die hij zelf zijn dark passenger noemt, speelt hem parten. Zijn relatie met de Trinity Killer is dan ook zeer ambigu: hij wil hem graag als leermeester zien, omdat Trinity er wel schijnt in te slagen om zijn hobby te verzoenen met zijn familieleven. Wanneer blijkt dat ook zijn "normale" leven maar een bordkartonnen uitsnijdsel is, is het al te laat en komt de bloedige confrontatie tussen de twee moordenaars alsmaar dichterbij, in wat één van de spannendste kat-en-muisspellen is die de reeks totnogtoe te bieden heeft, gespreid over de laatste twee afleveringen.

AFLEVERINGEN

Disk 1:
37. Living The Dream
Dexter heeft al drie maanden niet meer geslapen omdat Harrison hem uit zijn slaap houdt. Hij is zelfs zo verdwaasd dat hij een verkeerd dossier naar de rechtbank meeneemt, waardoor moordenaar Benny Gomez (Gino Aquino) vrijkomt. Dexter besluit hem persoonlijk te grazen te nemen, maar hij valt intussen om van de slaap. Debra meent dat ze een spoor heeft naar de minnares van vader Harry, maar haar aandacht wordt afgeleid door de plotse wederverschijning van Frank Lundy. Die meent dat een recent slachtoffer, Lisa Bell (Kelly Huddleston), het werk is van de Trinity Killer, een moordenaar die hij nooit heeft kunnen klissen. Dexter ontdekt dat er een verband is met een soortgelijke moord in hetzelfde huis, dertig jaar geleden.
38. Remains To Be Seen
Dexter heeft zijn auto perte totale gereden, en er een flinke hersenschudding aan overgehouden, maar hij kan zich niet meer herinneren waar hij het lijk van Benny heeft gedumpt. Zijn aandacht moet echter uitgaan naar een nieuw slachtoffer van de Vacation Killer, waarin hij voor een doorbraak zorgt. Quinn (Desmond Harrington) krijgt in die zaak een uitbrander omdat hij te veel met reportster Christine Hill (Courtney Ford) heeft gekletst. Debra wil afstand nemen van Lundy, want ze heeft met Anton eindelijk de goeie aan de haak geslagen, en dat wil ze zo houden. Angel en Maria twijfelen intussen of ze ruchtbaarheid moeten geven aan hun relatie. Dexter heeft gezien hoe Quinn een deel geld uit een kluis in zijn eigen zak heeft gestoken.

39. Blinded By The Light

De wijk wordt geplaagd door een serie vandalismestreken. Dexter verdenkt Jesse (Matthew Fahey), het nietsnuttige zoontje van één van zijn buren, en hij besluit om hem eens goed aan het schrikken te maken. Dat is evenwel zonder de pas opgerichte burgerwacht gerekend. Tarla Grant (Suzanne Cryer), een huismoeder met twee kinderen, springt zomaar onaangekondigd van een gebouw. Lundy meent dat ze het volgende slachtoffer van de Trinity Killer is, maar alles wijst op zelfmoord. In de zaak van de Vacation Killer komen Angel en Maria in een schietpartij terecht. Hun tijdlijn rammelt echter omdat ze kort daarvoor een rendez-voushotel hebben bezocht.

Disk 2:

40. Dex Takes A Holiday
Rita trekt er met de kinderen drie dagen tussenuit om een huwelijk bij te wonen, wat betekent dat Dexter drie dagen het spel vrij heeft. Hij gaat achter agente Zoey Kruger (Christian Cox) aan, die zogezegd haar man en dochter is verloren toen een drugdealer in haar huis een schietpartij hield. Dexter heeft namelijk zeer sterke vermoedens dat ze de overval zélf heeft geënsceneerd om van haar gezin verlost te raken. Zowel Angel als Maria nemen Dexter in vertrouwen over hun relatie. Het lief van Quinn heeft de medewerking van Lundy naar de kranten gelekt, wat de Trinity Killer zenuwachtig maakt. En omdat Debra en Lundy aan dezelfde zaak werken, waarbij ze een poging ondernemen om het volgende slachtoffer van de Trinity Killer te voorspellen, moeten ze wel toegeven dat hun gevoelens voor elkaar nog niet over zijn.
41. Dirty Harry
Lundy is doodgeschoten en Debra zwaargewond. Angel vermoedt dat de daders van de Vacation Murders de schuldigen zijn, en hij plant via Christina een vals stukje informatie in de pers om een wig tussen de twee te drijven. Dat lukt, en het tweetal wordt teruggevonden, maar Dexter is ervan overtuigd dat de Trinity Killer de moordenaar is. Hij steelt de stukken uit Lundy's hotelkamer en gaat achter Trinity aan, maar kan niet verhinderen dat hij weer toeslaat. Rita is er echter achter gekomen dat Dexter zijn oud appartement nog steeds heeft, wat een bom onder hun huwelijk legt. Maria heeft tegen hoofdcommissaris Matthews (Geoff Pierson) opgebiecht dat ze een relatie met Angel heeft. In een dergelijke high profile-zaak als die van de Vacation Murders vreest die voor procedurefouten, en hij gebiedt dat Angel naar een andere dienst moet worden overgeplaatst.

42. If I Had A Hammer

Arthur Mitchell is de Trinity Killer, en Dexter weet dat. Alleen is hij erover verbaasd dat de moordenaar zo'n voorbeeldig gezinsleven leidt. Dexter schrijft zich onder het alias Kyle Butler in voor de parochiale huizenbouw die de predikant organiseert, met de bedoeling dichter bij hem te komen, en hij vindt per toeval de reden waarom hij altijd in drievoud moordt. In plaats van hem echter aan te geven, is hij van plan er zelf achter te gaan, maar niet vooraleer hij te weten komt hoe hij zijn moordactiviteiten verzoent met een gezinsleven. Want dat is wat Dexter nodig heeft; immers meent Rita dat ze in een huwelijkscrisis zitten, en ze dringt aan op therapie. Debra begint intussen te twijfelen of Nikki Wald (Alicia Lagano) wel de moordenaar van Lundy is. Maria is dan weer van plan haar overplaatsing te vragen zodat Angel bij Moordzaken kan blijven; uiteindelijk besluiten ze te doen alsof hun relatie voorbij is.

Disk 3:

43. Slack Tide
Er wordt een arm van een meisje teruggevonden in de maag van een alligator. Dexter verdenkt Jonathan Farrow (Greg Ellis), een kunstfotograaf die nogal eens mooie modellen fotografeert in vernederende poses. Wanneer hij in de studio van Farrow een stuk vingernagel van één van de slachtoffers vindt, is Farrows lot bezegeld. Dexter heeft echter zijn handen vol omdat hij op aanraden van Mitchell Cody (Preston Bailey) en zijn vriendjes heeft meegenomen voor een zeiltochtje. Debra ontdekt dat haar vader met verschillende getuigen sliep, en ze houdt op met in zijn verleden te graven. Maria laat haar wel speuren naar de Trinity Killer.
44. Road Kill
Dexter heeft wroeging omdat hij de verkeerde heeft vermoord, en hij wil zijn woede stillen op Trinity. Hij gaat met Mitchell een weekeindje huizen bouwen in Tampa, waarbij het thuisfront zogezegd denkt dat hij op congres is, en zoekt een opportuniteit om Mitchell te vermoorden. De man blijkt echter moeilijk te vangen. Intussen probeert buurman Elliot (Rick Peters), die net van zijn vrouw af is, Rita te versieren. Debra wordt van het onderzoek naar de Trinity Killer gehaald omdat ze betrokken partij is, maar bij nadere inspectie van haar wonden komen zij en Masuka (C.S. Lee) tot de conclusie dat haar aanvaller de Trinity Killer niet kán zijn.

45. Hungry Man

Dexter dringt zich met Thanksgiving op bij de Mitchells om het gezin te kunnen observeren. Hij ondervindt uit eerste hand dat Arthur helemaal geen modelvader is, maar een sociopaat die zijn gezin terroriseert. Intussen laat Dexter het Thanksgiving-diner bij hem thuis schieten, en Masuka is er getuige van hoe Elliot Rita kust. Debra begint het verdacht te vinden dat Christina te veel details uit het dossier van de moord op Lundy weet.

Disk 4:

46. Lost Boys
Trinity wil weer een cyclus moorden beginnen, maar Lundy is al die tijd uitgegaan van een verkeerde these: Trinity moordt niet in cycli van drie maar van vier, en zijn eerste slachtoffer is altijd een tienjarig jongetje. Wanneer Scott Smith (Jake Short) wordt ontvoerd uit een lunapark, is Dexter de enige die weet dat de dader Mitchell is. Hij kan echter met die informatie niet maar de politie, want dan zou hij zijn eigen betrokkenheid moeten toegeven. Met de moed der wanhoop begint hij dan maar zelf naar de verdwenen jongen te zoeken. Debra vermoedt intussen dat Christina bekend is met de Trinity Killer, en ze deelt haar zorgen met Batista. Die kan niets anders doen dan Debra gelijk geven.
47. Hello, Dexter Morgan
Met de arrestatie van Christine sluit het net zich rond de Trinity Killer. Dexter stuurt de politie echter in de compleet verkeerde richting, namelijk in die van trucker Stan Beaudry (Ian Patrick Williams), die ooit is vrijgekomen nadat hij een prostituée met een koevoet het hoofd heeft ingeslagen. Dexter wil zelf met Arthur afrekenen, en daarom chanteert hij hem voor 50.000 dollar, om te zwijgen over de kinderontvoering. Arthur laat zich echter niet zomaar vangen. Matthews is achter de relatie van Angel en Maria gekomen, en om hem schaakmat te zetten, besluiten de twee in de gauwte te trouwen met Dexter als getuige.

48. The Getaway

Het wordt Arthur te heet onder de voeten, en hij wil al zijn geld opnemen en naar het buitenland verkassen. Nu hij weet dat "Kyle Butler" Dexter Morgan is, wil hij hem nog een bezoekje brengen, maar in het appartement woont Debra nu. De politie is hem echter nu definitief op het spoor, zeker nu ze de connectie maken met de verdwenen kinderen, en Scott Smith wordt opgeroepen als getuige. Dexter onderneemt een laatste poging om Arthur tegen te houden. Debra is dan weer achter de ware toedracht van de moord op Dexters moeder gekomen.

BEELD EN GELUID

De presentatie van de disks blijft nog altijd compleet verschillend met de manier waarop de Amerikaanse schijven zijn vormgegeven. De beeldkwaliteit is prima, maar in tegenstelling tot de vorige seizoenen hebben we dit keer toch redelijk wat artefacts waargenomen, voornamelijk op stoffen achtergronden zoals de maatpakken van Frank Lundy. Het zonnige Miami wordt nochtans nog altijd op kleurrijke wijze weergegeven, met een beeld om te zoenen met fijn contrast, een hoog niveau aan detaillering en fijne aflijning. Ook de donkere scènes vallen niet door de mand, want zowel Dexter als Trinity bedrijven hun kunsten graag bij nacht en ontij. De Dolby TrueHD 5.1-track is fijn en mooi gespreid. Telkens er een feestje losbarst, en dat pleegt in Miami nogal eens te gebeuren, vullen de surroundkanalen zich met veel ambiance. Ook de creepy stille momenten met hier en daar een schrikmoment klinken overtuigend.
EXTRA'S
De bonussectie bevat drie documentaires. Blood, guts and body parts: the blood (6:00) neemt de kijker mee achter de schermen om te zien hoe levensecht bloed in beeld gebracht wordt, en Blood, guts and body parts: the props (6:53) bevat naast een studie over fake menselijke lichaamsdelen onder meer ook een blik over de spuiten en messen die Dexter hanteert. Dan is er nog Dexter: a sitdown with Michael C. Hall and John Lithgow (10:57), een gezellige babbel met de twee seriemoordenaars van dienst, over hun gelijkenissen en verschillen, en over het feit dat Lithgow, die in andere reeksen vaak een familiale echtgenoot speelt, hier wordt opgevoerd als bloeddorstig monster, iets wat voor de acteur een compleet nieuwe ervaring was. Het interview bevat ook een bijdrage over de twist ending van de laatste aflevering, dus best niet bekijken op voorhand.

CONCLUSIE

Het vierde seizoen van Dexter verhangt tegen het einde toe flink de bordjes, en het lijkt voor het eerst dat de onfeilbare methode die onze protagonist hanteert, niet zo onfeilbaar is als het wel lijkt. Absoluut bekijken, deze!

 
coverStudio: Paramount

Regie: Marcos Siega, Brian Kirk, John Dahl, Keith Gordon, Romeo Tirone, Tim Hunter, Ernest R. Dickerson, S.J. Clarkson, Steve Shill
Met: Michael C. Hall, Julie Benz, Jennifer Carpenter, Lauren Velez, David Zayas, Desmond Harrington, James Remar, Geoff Pierson, C.S. Lee, Christina Robinson, Preston Bailey, John Lithgow, David Ramsay, Keith Carradine, Courtney Ford

Film:
8,5/10

Extra's:
2/10

Geluid:
9/10

Beeld:
9/10


Regio:
B

Genre:
Detective

Versie:
Duitsland

Jaar:
2009

Leeftijd:
18

Speelduur:
634 min.

Type DVD:
SS-DL

Barcode:
4010884238112


Beeldformaat:
1.78:1 HD

Geluid:
Engels Dolby TrueHD 5.1
Frans Dolby TrueHD 5.1
Duits Dolby Surround 2.0
Italiaans Dolby Surround 2.0
Japans Dolby Surround 2.0

Ondertitels:
Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Deens, Fins, Zweeds, Noors, Japans, Engels CC
Extra's:
• Documentaire "Blood, guts and body parts: the blood"
• Documentaire "Blood, guts and body parts: the props"
• Documentaire "Dexter: a sitdown with Michael C. Hall and John Lithgow"

Andere recente releases van deze maatschappij