:: BESPREKINGEN ::
DVDInfo.be >> Bespreking >> CALL THE MIDWIFE - SEIZOEN 10
CALL THE MIDWIFE - SEIZOEN 10
Bespreking door: Werner - Geplaatst op: 2022-04-02
SERIE
In Poplar is het intussen 1966 en Nonnatus House probeert het hoofd boven water te houden te midden van allerlei financiële perikelen. Het nijpende personeelstekort wordt opgevangen door ook vroedvrouwen in opleiding mee een tandje te laten bijsteken. Zo maakt Nancy Corrigan (Megan Cusack) haar intrede in de cast van Call The Midwife, maar ze maakt om te beginnen al geen te beste beurt, want Corrigan sleept de reputatie met zich mee om niet voor één examen te slagen. Corrigan is een wees die als succesverhaal door een groep Ierse nonnen wordt opgevoerd. In ruil verricht Trixie (Helen George) dienst in een rijker hospitaal, waar er toch iets anders wordt omgesprongen met de regels en waar komaf en de dikte van de portemonnee, in tegenstelling tot Nonnatus House, bepalend zijn voor de zorg die je krijgt. Lucille Anderson (Leonie Elliott) krijgt een aanzoek van Cyril Robinson (Zephryn Taitte), maar de man moet eerst nog zijn schaapjes op het droge krijgen. Als predikant van een evangelische gemeente zit hij om een gebedshuis verlegen, maar Fred (Cliff Parisi) weet allicht wel raad, tussen twee pogingen door om snel rijk te worden.
Freds vrouw Violet (Annabelle Apsion) zetelt als raadslid in de gemeenteraad, en krijgt het dossier van de precaire huisvesting op haar bord. Nogal wat gebouwen in Poplar zijn regelrechte krotten, die door een ingewikkeld systeem van huur en onderverhuur amper nog te traceren zijn naar hun werkelijke eigenaars, en een kat vindt in het kluwen haar jongen niet meer. De schrijnende toestanden in Poplar doen Trixie bovendien een standpunt nemen in de abortuskwestie die in de jaren '60 door de Britse politiek woedt. Trixie is pro, wat niet in dank wordt afgenomen door de katholieke orde van nonnen, en zuster Julienne (Jenny Agutter) mag het bij het hoofd van de orde komen uitleggen. Nadat ze een zware val maakt, is zuster Monica Joan (Judy Parfitt) aan haar bed gekluisterd, waar ze alle tijd heeft om over haar leven en het geloof na te denken. Door het eerste ziet ze zichzelf als een blok aan het been van de andere zusters, en door het laatste dreigt ze van haar geloof af te vallen.

Dokter Turner (Stephen McGann) en zijn vrouw Shelagh (Laura Main) maken zich intussen gereed om afscheid te nemen van hun zoon Timothy (Max Macmillan), die een beurs heeft gekregen om in Edinburgh geneeskunde te gaan studeren, en vanaf nu door zijn ouders bejegend wordt als volwassene: hij mag al eens een glas wijn drinken, wordt volledig in het nieuw gestoken, en moet het stellen met het skelet dat zijn vader uit zijn studietijd vanop zolder heeft bovengehaald, waar hier en daar wat beentjes aan ontbreken. De dokter zelf krijgt op zijn kabinet onder meer te maken met het slechte nieuws dat één van de kindjes die hij ter wereld heeft gebracht, aan het syndroom van Down lijdt, en tot overmaat van ramp zorgt wateroverlast ervoor dat zijn onfeilbaar (?) fichesysteem in geen tijd verandert in een hoop papier-mâché.
De geromantiseerde herinneringen van vroedvrouw Jennifer Worth in de jaren '50 en '60 in de Londense East End-wijk Poplar blijven nu al tien seizoenen lang voor warm vertier zorgen. Erg realistisch is het allemaal niet, en negen keren van de tien eindigt de intrige van een aflevering telkens op een gelukkige noot, terwijl we ons moeilijk kunnen indenken dat de situatie in werkelijkheid zo rooskleurig was. De warme, innemende karakters zorgen echter voor een mooie tijdsevocatie waarin het leven door een roze bril wordt bekeken, en zo lang er nog baby's geboren worden, hebben we qua kijkvoer nog stof om jaren voort te borduren.

AFLEVERINGEN

Disk 1:
81. Kerstspecial
De kerstperiode begint alvast onder een slecht gesternte voor zuster Monica Joan. Omdat ze zich per se wil bemoeien met het ophangen van de kerstdecoratie, maakt ze een zware val van de trap, en wordt afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar verliest ze alle waardigheid, omdat ze zich onder meer voor het plassen moet behelpen met een katheder. Net op dat moment passeert er een circus in Poplar. Trapeziste Jacquetta Ellings (Lizzy Watts) is flink gevorderd om te bevallen, maar het gezin moet hun toevlucht zoeken in een kamer boven een café wanneer een gasfles in hun woonwagen ontploft. Haar vader, circusdirecteur Percival (Peter Davison), verbergt angstvallig voor zijn dochter dat hij in het finale stadium van longkanker zit, maar voor dokter Turner kan je zoiets moeilijk verborgen houden. Shelagh neemt de zorg op zich over Gloria Venables (Katie Lyons), een vrouw die al zeven misvallen heeft gehad en hoopt dat het deze achtste keer eindelijk zal lukken.
82. Aflevering 10.1
Nonnatus House heeft nieuwe inkomsten nodig. Zuster Julienne heeft daarom besloten vroedvrouwen te outsourcen naar de privékliniek Lady Emily, zeer tot ongenoegen van dr. Turner. Trixie krijgt de twijfelachtige eer om er zes weken stage te lopen, maar de rijkdom en opulentie van de patiënten steekt schril af tegen de bittere armoede van Poplar. De directeur, dokter Scarisbrick (Richard Dillane), vertrouwt Trixie toe om de bevalling van Fiona Aylward (Jo Herbert) helemaal alleen af te handelen. In Poplar staan intussen twee buurvrouwen tegelijkertijd op bevallen, maar waar het bij de éne goed afloopt, blijkt het andere kind niet levensvatbaar, en bovendien geboren zonder benen. Wanneer blijkt dat de vader, Derek Fleming (Jack Colgrave Hirst), in de Stille Zuidzee heeft gediend tijdens de proeven met de atoombom, stoot dr. Turner op een hoop verzegelde archieven. Zuster Monica Joan, net uit revalidatie, bekent intussen aan Fred dat ze dreigt van haar geloof af te vallen.

83. Aflevering 10.2
Fiona Aylward komt kort na haar bevalling opnieuw op consultatie in de Lady Emily-kliniek. Waar men eerst denkt dat ze last heeft van één of andere postnatale aandoening, blijkt ze een vergevorderde leukemie te hebben, en haar man Matthew (Olly Rix) zal het alleen moeten zien te rooien met de kleine. Trixie blaast bovendien de samenwerking tussen Lady Emily en Nonnatus House op wanneer ze er achterkomt dat dokter Scarisbrick abortussen laat uitvoeren. Zuster Frances (Ella Bruccoleri) krijgt intussen te maken met Jacinta O'Malley (Lisa O'Connor), een vrouw die tijdens de afwezigheid van haar man, een zeevaarder, zwanger is geraakt van een ander, en die maar vurig hoopt te kunnen bevallen en het kind af te staan zonder dat haar echtgenoot het doorheeft. Wanneer die laatste echter vervroegd thuiskomt, gaan de poppen aan het dansen. Fred laat dan weer in het winkeltje af en toe een centje vallen voor mijnheer Clarke (Ashley Campbell), de man die door Cyril aan huisvesting is geraakt, maar omwille van zijn huidskleur niet aan een deftige job als boekhouder kan geraken.
Disk 2:
83. Aflevering 10.3
De hoogzwangere Patricia Williams (Sandra Marvin) wil koste wat het kost thuis bevallen, en niet in de kliniek. Lucille  heeft echter gemerkt dat ze abnormaal dik is geworden, en alhoewel de ziekte in die tijd nog nauwelijks bekend was, schijnt ze te lijden aan zwangerschapsdiabetes. De bevalling draait dan ook uit op een keizersnede. Dr. Turner krijgt Louise Wrigley (Jenny Walser) op bezoek, die eerst onterecht meent dat ze zwanger is, en vervolgens klaagt dat ze bij haar urine bloed verliest. Dr. Turner meent te concluderen dat de vrouw lijdt aan waanvoorstellingen, en dat een opname in de psychiatrie nodig is. Zuster Frances is buiten strijd omdat ze met haar hoofd tegen de muren oploopt van de tandpijn, en Lucille moet haar taken overnemen. Slechte timing, want Cyril wil haar net mee uitnemen voor een picknick. Shelagh gaat om geld in het laatje te brengen, doceren op de school voor stagair-verloskundigen, en ze heeft een briljant idee.

84. Aflevering 10.4

Engeland is in de ban van het WK voetbal. Fred meent weeral eens een methode gevonden te hebben om snel rijk te worden, door tégen de winst van het Engelse nationale elftal te wedden. De nieuwe zuster, Nancy Corrigan faalt elke keer opnieuw in haar examens, en wanneer Beryl Greaney (Lizzie Aaryn-Stanton) niet langer wil bevallen met hulp van de zusters, maar in St. Cuthbert's, lijkt Nancy er de directe aanleiding voor te zijn. Op het cruciale moment van de bevalling blijkt ze echter de enige optie, want letterlijk íedereen is intussen naar het voetbal aan het kijken. Dr. Turner en Phillys buigen zich over het dossier van Michael Leeks (Jack Archer), een jongen die in een hotel werkt als piccolo en daarbij zijn diensten verhuurt als homoseksuele schandknaap, tot grote ontzetting van zijn ouders. Trixie krijgt een uitnodiging van Matthew Aylward om de doop van zijn zoon bij te wonen, en Cyril doet Lucille een huwelijksaanzoek.
85. Aflevering 10.5
Jeanette Owen (Molly Jenkins) zit in de laatste fase van een tienerzwangerschap. Er is beslist om de baby voor adoptie weg te geven. Dat wil zeggen: haar moeder Doris (Julia Haworth) wil dat dat gebeurt, zodat Jeanette haar normale schoolcarrière kan hernemen en vervolgens naar de universiteit kan. Niemand heeft echter haar mening gevraagd, en die van haar vriend Glen (Jake Simmance), de vader, al helemaal niet. Bij een huisbezoek ontdekt zuster Julienne dat Elaine (Charlotte Alcock), de dochter van de zwangere Vera Sands (Paula Lane), compleet niet reageert op externe prikkels, en feitelijk als een plant de hele dag in haar box zit, alwaar ze nog niet zindelijk is. Dokter Turner meent dat het kind nooit is getest op PKU en dat het nieuwe kind van Vera misschien aan dezelfde aandoening zal lijden. Turners zoon Timothy is met vlag en wimpel toegelaten tot de universiteit van Edinburgh om medicijnen te gaan studeren.

Disk 3:

86. Aflevering 10.6
De Indische gemeenschap is zeer in zichzelf gekeerd en weigert hulp van buitenaf. Zuster Frances probeert daarom speciale avondmeetings te organiseren, waarbij Mrs. Higgins onverwacht haar talenknobbel kan laten gelden, maar het probleem blijft geld. Sarita Gupta (Aysha Kala) heeft post-traumatische stress opgelopen bij de opsplitsing tussen India en Pakistan, waar ze getuige was van een bloedbad, en daardoor is ze poetsziek geworden, maar de chemische kuismiddelen zijn gevaarlijk voor ongeboren baby's. Trixie is getuige hoe Cherry Watson (Rebecca Lee) zwanger is van een vijfde kind, terwijl ze in té armoedige omstandigheden leeft om überhaupt kinderen te hebben. Nadat Cherry heeft geprobeerd eigenhandig een abortus uit te voeren, schrijft Trixie een lezersbrief naar The Times waarin ze opkomt voor de nieuwe abortuswet. Zulks is natuurlijk in strijd met de leer van Nonnatus. Bovendien plaagt een geheim uit het verleden van Nancy haar zodanig dat haar positie in Nonnatus ter discussie komt.
87. Aflevering 10.7
Zuster Frances levert een baby in een appartement in het beruchte Lissabon-blok, waar het vocht de muren opkruipt, en de baby in een lade moet liggen, in het gezelschap van de ratten. De maat is voor haar vol, en ze maant Violet aan om de eigenaars van het gebouw aan te spreken. Dat blijkt echter de familie van Matthew te zijn. Blance Dellow (Madeleine Worrall) wordt op latere leeftijd zwanger, en aangezien ze toch al kinderen genoeg heeft, besluit ze haar baby af te staan aan haar kinderloze zuster Sylvia Potts (Charlotte Hamblin). Wanneer het jongetje echter het syndroom van Down blijkt te hebben, moet Sylvia er niets meer van weten. Nancy is intussen op de vlucht met haar dochter, en belandt in een zeer onheilspellend hotel. Timothy neemt afscheid van zijn familie om naar Edinburgh te trekken.
BEELD EN GELUID
We zijn de releases van Just Entertainment eerlijk gezegd beu aan het worden, omdat ze steevast de geknipte versies gebruiken, waarin er soms tot tien minuten plot wordt weggesneden, en we zijn voor de Engelse versie van de maatschappij Neal Street gegaan. Ondanks het feit dat deze vanaf seizoen 7 niet meer op Blu-ray te krijgen zijn, worden de seizoenen van Call The Midwife daar wél met de nodige égards behandeld, en we krijgen een mooie en heldere transfer die nergens uitspringt, maar ook nergens noemenswaardige fouten bevat. Er is veel aandacht besteed aan een correct decor uit de jaren '60, en de kleuren zitten smaakvol op hun plaats. Details zijn overvloedig, zoals in het krantenwinkeltje dat de familie Buckle in dit tiende seizoen begint uit te baten. De Dolby Surround 2.0-geluidstrack is meer dan voldoende voor een reeks waarin nauwelijks actie plaatsgrijpt, behalve dan de éne noodbevalling na de andere. De Engelse ondertiteling is mooi meegenomen telkens wanneer zuster Monica Joan weer haar torenhoge stadhuistaal begint uit te braken.
EXTRA'S
In tegenstelling tot de Benelux-versies bevatten de Engelse versies van Call The Midwife wél bonusmateriaal, en voorwaar nog niet weinig. Al het materiaal is op de derde disk verzameld, en deze vangt aan met de feature length-documentaire Special Delivery (59:02), die na de reeks op het gebruikelijke tijdslot werd uitgezonden, waarin het tienjarig bestaan van de reeks uitgebreid wordt gevierd met gezichten van toen en nu. De featurette staat dan ook niet tussen het bonusmateriaal, maar wordt gepresenteerd als een extra aflevering. Met veel fragmenten uit tien seizoenen wordt onder meer aan de cast gevraagd naar hun favoriete momenten, zien we personeel achter de schermen zoals de kostuum- en rekwisietenteam aan het werk; zo vertelt Jenny Agutter dat, als zuster Julienne een brief krijgt, deze zo echt mogelijk door de mensen van de props wordt geschreven, en ze voor de camera niet zomaar een wit stuk papier in handen houdt. Er is daarnaast een Christmas special featurette (3:41) die de jaarlijkse kerstspecial schetst, een New series featurette (5:48) waarin vooral reclame gemaakt wordt voor het seizoen, een 10 year anniversary featurette (5:16) en tot slot worden de fans bedankt voor hun tien jaar onvoorwaardelijke trouw in A message to the fans (1:12).

CONCLUSIE

Als u de Engelse taal voldoende machtig bent, dan raden we u ten stelligste aan om de Benelux-versies van Call The Midwife te laten voor wat ze zijn, en onvoorwaardelijk deze UK-versie te omarmen. De afleveringen zijn niet geknipt, er is überhaupt bonusmateriaal aanwezig, en voor de technische kwaliteiten moet u het ook niet laten.


cover
Studio: Neal Street

Regie: Syd Macartney, Ann Tricklebank, David O'Neill, Noreen Kershaw, Afia Nkumrah, Thomas Hescott
Met: Jenny Agutter, Judy Parfitt, Helen George, Laura Main, Stephen McGann, Cliff Parisi, Max Macmillan, Linda Bassett, Annabelle Apsion, Leonie Elliott, Fenella Woolgar, Ella Bruccoleri, Georgie Glen, Megan Cusack

Film:
8,5/10

Extra's:
5/10

Geluid:
8,5/10

Beeld:
8,5/10


Regio:
2

Genre:
Romantisch
drama

Versie:
U.K.

Jaar:
2020-2021

Leeftijd:
12

Speelduur:
504 min.

Type DVD:
SS-DL

Barcode:
5051561044540


Beeldformaat:
1.78:1 anamorfisch PAL

Geluid:
Engels Dolby Surround 2.0

Ondertitels:
Engels CC
Extra's:

• Geanimeerde menu's
• Documentaire "Special Delivery"
• Documentaire "Christmas special featurette"
• Documentaire "New series featurette"
• Documentaire "10 year anniversary featurette"
• Documentaire "A message to the fans"


Andere recente releases van deze maatschappij