:: NIEUWS ::
DVDInfo.be >> Nieuws >> Dutch FilmWorks >> NIEUWSBERICHT: DUTCH FILMWORKS VS. ILLEGALE DOWNLOADS
NIEUWSBERICHT: DUTCH FILMWORKS VS. ILLEGALE DOWNLOADS
Bron: Dutch FilmWorks - Datum: 2005-01-08 - Geplaatst door: Werner
DUTCH FILMWORKS PAKT ILLEGALE DOWNLOADS KEIHARD AAN

Enige dagen geleden constateerde DFW dat van haar huidige toprelease The Grudge illegale downloads werden aangeboden via internet en wel via de website: www.atlantisdriveinshow.nl.

DFW heeft naar aanleiding hiervan direct maatregelen genomen en haar advocatenkantoor – Bousie advocaten - ingeschakeld. Bousie advocaten heeft de website exploitant inmiddels gesommeerd haar onrechtmatig handelen met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden en een verklaring te tekenen, waarin zij garandeert zich in de toekomst van dit soort onrechtmatige praktijken te onthouden op straffe van een dwangsom van Euro 10.000 per dag. Ook heeft Bousie advocaten - namens DFW - aan de (host-)provider van de inbreukmaker verzocht de inbreukmakende pagina’s met onmiddellijke ingang te verwijderen. DFW zal aangifte doen bij Justitie van de inbreuk en zal Justitie zeer dringend verzoeken strafrechtelijke vervolging van het misdrijf door te zetten. Ook overweegt DFW de geleden schade via een civielrechtelijke bodemprocedure te verhalen op de inbreukmaker.

DFW heeft zich stellig voorgenomen om het illegaal verspreiden van producten waarvan zij de rechten bezitten direct en hard aan te pakken. Algemeen directeur Willem Pruijssers: "Er moet nu paal en perk gesteld worden aan deze illegale en ondermijnende activiteiten. Wij zullen eenieder die dergelijke praktijken ten uitvoer brengt juridisch zo hard mogelijk aanpakken en zullen hierbij geen rechtsmiddelen schuwen". Voor alle illegaal aangeboden DFW titels zal dit eenduidige beleid direct ten uitvoer worden gebracht.

DFW zal alle betrokken belangenverenigingen, zoals Stichting Brein en Buma, en de Media direct en zo volledig mogelijk informeren over de voortgang in deze strijd tegen de illegaliteit.

UIT HET ARCHIEF