:: BESPREKINGEN ::
DVDInfo.be >> Bespreking >> LAST SHIP, THE - SEIZOEN 3
LAST SHIP, THE - SEIZOEN 3 (BLU-RAY)
Bespreking door: Werner - Geplaatst op: 2017-06-15
SERIE
De moord op doctor Scott op het einde van seizoen 2 heeft aangetoond dat het nieuwe Amerika van president Michener (Mark Moses) nog onevenwichtig is. Kapitein Tom Chandler (Eric Dane) van de Nathan James heeft het bevel overgedragen aan zijn eerste officier Mike Slattery (Adam Baldwin) en heeft een nieuwe functie waarin hij de president bijstaat in zijn geopolitieke beslissingen. Eén zaak die dringend aan de orde is, is China. Het lijkt erop dat in Japan een uitbraak is van een mutatie van de Rode Griep, alhoewel doctor Scott had verzekerd dat zulks onmogelijk is, en het gerucht doet de ronde dat de Chinese president Peng (Fernando Chien) de voorraden antivirus aan het oppotten is in plaats ze te verdelen onder de bevolking van China's buurlanden. China staat bovendien op voet van oorlog met Viëtnam; wanneer Tom op diplomatieke missie wordt uitgestuurd naar Nieuw-China, en het niet kan nalaten om de Chinese president op zijn verantwoordelijkheden te wijzen, wordt hij ei zo na slachtoffer van een aanslag waarbij verschillende van zijn vrienden het leven laten.

 


De Nathan James is intussen bezig met dosissen van het geneesmiddel uit de delen. Op een avond waarop de bemanning voor één keer bij wijze van ontspanning de bloemetjes mag buitenzetten in een Chinese dancing, worden zes van hen, waaronder kapitein Slatterly, ontvoerd door een privémilitie. Ze blijken in handen te zijn gevallen van een Japanse legendarische piraat die zich Takehaya (Hiroyuki Sanada) laat noemen. Takehaya mest de bemanning vet met dikke biefstukken en abrikozen, om vervolgens hun bloed af te tappen, wat hij nodig heeft als antidotum tegen de besmetting met de Rode Griep; de standaardbehandeling blijkt immers om de één of andere reden niet aan te slaan, noch bij hem, noch bij zijn vrouw. In deze noodomstandigheden is Tom Chandler gedwongen om tijdelijk het bevel van de Nathan James weer op zich te nemen. Als Takehaya ook nog eens de gevangenneming van de bemanningsleden live uitzendt, uitgerekend op het moment waarop het nieuwe Witte Huis niet in staat is om visueel contact te maken met de Nathan James, zwelt in Amerika de kritiek tegen president Michener aan, omdat die zogezegd te veel tijd spendeert aan buitenlandse politiek, terwijl in eigen land zowat alles alleen nog maar te krijgen is via een impopulair systeem van rantsoenbonnen. Vooral journalist Jacob Barnes (Devon Gummersall) meent persoonlijk te kunnen scoren door het beleid van Michener aan de kaak te stellen.

 

 
In verdachte omstandigheden pleegt Michener, geconfronteerd met het gemor bij de bevolking, zelfmoord, en Amerika staat op de rand van een burgeroorlog. Voormalig Nathan Jones-officier Kara Foster (Marissa Neitling), die niet met het schip is meegevaren omdat ze pas is bevallen van het kind van haar vriend Danny Green (Travis Van Winkle), komt op het spoor van een groter complot, waarbij vijf gewestelijke leiders het plan hebben opgevat om de Verenigde Staten op te delen in vijf soevereine landen. Tevens is er duidelijk binnen het Witte Huis een mol die de strategische informatie over de missie van de Nathan James naar aartsvijand China lekt. Tom Chandler beslist daarom om radiostilte in acht te nemen: in het grootste geheim werkt hij aan een plan om tegelijkertijd zijn gevangen crewmaten te bevrijden én de pogingen tot volkerenmoord door de Chinezen aan het licht te brengen

The Last Ship
blijft één van de paradepaardjes van TNT. De scenaristen stonden voor de uitdaging om het verhaal een nieuwe richting uit te sturen nu de Rode Griep bedwongen is, en dat is aardig gelukt; de postapocalyptische maatschappij waarin de bevolking is gedecimeerd en zich nieuwe geopolitieke evenwichten aftekenen, is boeiend én wordt redelijk overzichtelijk gehouden, alhoewel je sommige ontwikkelingen met een korrel zout moet nemen, zoals het feit dat twee goedbewapende mariniers zonder slag of stoot het nieuwe Witte Huis in St. Louis kunnen binnendringen, waarbij je toch zou verwachten dat zelfs met een uitgedunde bevolking er toch nog genoeg volk zou moeten kunnen gemonsterd worden om voor de verdediging in te staan. Niet dus. De in elkaar gestorte maatschappij ziet er ook niet zó troosteloos uit als in pakweg The Walking Dead, want in sommige scènes lijkt het wel alsof het business as usual is.

 

 
Dat de reeks in nauwe samenwerking met de Navy werd ingeblikt, kan allicht verklaren dat nogal wat van de scènes gewoon als excuus moeten dienen om het geavanceerde wapentuig van de Amerikanen te showen, wat sommigen in tijden als dit wellicht niet als gepast zullen beschouwen. De actie is soms iets té gelikt, want de soldaten lijken allemaal supermannen en -vrouwen, die nooit tactische blunders begaan, altijd edelmoedig en met open vizier strijden, en uiteindelijk altijd blijken te winnen, alhoewel er links en rechts al wel eens een minder belangrijk personage sneuvelt - het wél belangrijke personage dat sneuvelt, wordt opgespaard voor de finale. Gaandeweg krijgt de reeks ook wat 24-trekjes, met samenzweringen die zó rond CTU gepositioneerd hadden kunnen zijn. Sommige van de nieuwkomers zijn door de simplistische aanpak wat ééndimensionaal geworden, zoals Dichen Lachman die net als in The 100 blijkbaar alleen gecast kan worden als men een Aziatische vrouw met ballen aan haar lijf nodig heeft, of Fernando Chien als de doortrapte Chinese president Peng van wie je alleen al aan de manier waarop hij door zijn ogen kijkt kan doorgronden dat hij niets goeds in de zin heeft. De enige die wat dat betreft nuance in zijn rol weet te leggen, is Hiroyuki Sanada, die aanvankelijk als schurk naar voor wordt geschoven, maar van wie we gaandeweg leren dat hij niet zomaar voor de lol de gevreesde piraat is geworden die hij nu is.

 

 
Toch is The Last Ship een zeer onderhoudende reeks, waarin niet te veel wordt stilgestaan bij niet ter zake doende nevenplots, waarin de aflijning tussen de personages duidelijk genoeg is, en waarin de actie overzichtelijk blijft. Wellicht eindigt dit derde seizoen niet met een cliffhanger zoals het tweede, maar er is op het einde toch iets gebroken in het hoofd van hoofdpersonage Tom Chandler. Iets wat ongetwijfeld in de volgende twee (!) seizoenen die de zender besteld heeft, dient uitgeklaard te worden.
 
AFLEVERINGEN
Disk 1:
24. The Scott Effect
Terwijl in St. Louis pogingen worden gedaan om een nieuwe regering uit de grond te stampen, vaart de Nathan James uit naar Azië om dr. Scotts geneesmiddel te leveren. De Amerikaanse regering vermoedt echter dat de Chinese president Peng de geneesmiddelen achterhoudt. Als officiële gezant reist Tom Chandler af naar China, om daar te merken dat een oude vlam, liaisons-officier Sasha Cooper (Bridget Regan), de contacten met de Chinezen verzorgt. Chandler vindt het tijdens een officieel staatsbanket nodig om Peng de mantel uit te vegen; de rancuneuze Chinees veroorzaakt uit wraak een 'storing' op Chandlers vliegtuig. Intussen komt in de Verenigde Staten het nieuws binnen dat de volledige top van de Nathan James bij een raid op een nachtclub is gegijzeld.

25. Rising Sun

Sasha brengt Tom in contact met Jesse (Dichen Lachman), een helikopterpilote die clandestien geneesmiddelen smokkelde naar de buurlanden van China. Zij is voorlopig zijn beste troef om het vijandige land uit te geraken. Hiervoor moeten ze een helikopter stelen uit een door radioactiviteit besmette kerncentrale, met de Chinese geheime dienst achter hun veren. Mike merkt dat het hun ontvoerders te doen is om de gijzelaars zo veel mogelijk bloed af te tappen. Niet iedereen is medisch even goed in staat om deze procedure te overleven. Danny en Burk (Jocko Sims) zijn intussen uit de klauwen van de gijzelaars ontsnapt, en ze zoeken naarstig een bootje om naar de Nathan James terug te kunnen keren.

26. Shanzhai

De gijzelaars bereiken hun finale bestemming, en krijgen een vreemd dieet van biefstuk en abrikozen voorgeschoteld. Tom probeert incognito te infiltreren op het vasteland in de piratenhaven van Shanzai, met de bedoeling te vinden waar de gijzelnemers zich ophouden. Ze krijgen een tip dat ze wel eens ontvoerd zouden kunnen zijn door de legendarische piraat Takehaya. De gijzelaars maken onzacht kennis met hem, en Takehaya vindt het blijkbaar nodig om een videoboodschap met de gevangenen de wereld in te sturen, een schokgolf die tot in Amerika voelbaar is.

 

 
27. Devil May Care
Takehaya beweert dat de remedie tegen de Rode Griep, die hij van de Chinezen heeft ontvangen, niet werkt. Alleen regelmatige bloedtransfusies met bloed van genezen personen houden hem overeind. Tom overweegt een gewaagde inbraak in het presidentieel paleis van Peng om informatie over zijn banden met Takehaya te vinden, en vindt een kaart van eilanden waar de piraten zich mogelijk schuilhouden. Mike Slattery probeert in de videoboodschap een geheime code te verbergen waarin hij de lokatie van hemzelf en de andere gegijzelden onthult.

28. Minefield
Door de handigheid van de piraten is de Nathan James een mijnenveld ingevaren waarin ze niet vooruit of achteruit kunnen. De mijnen zijn bovendien per drie gegroepeerd, reagerend op beweging, geluid en nog iets wat Tom nergens kan thuisbrengen. Het verhaal over de gegijzelden begint bovendien deining te veroorzaken in de Verenigde Staten, waar journalist Jacob Barnes de kans ziet om zich een reputatie te verwerven ten koste van Michener. In het gevangenenkamp blijkt dat een deel van het bloed moet dienen om de zwangere Kyoko (Ayako Fujitani), de vrouw van Takehaya, te genezen.

29. Dog Day

Tom besluit dat het moment rijp is om een aanval te doen op het kamp van Takehaya. Die heeft zich echter ingegraven in een ingenieus netwerk van ondergrondse tunnels, en het bevrijden van de gevangenen zal alleszins niet verlopen zonder offers. Hij slaagt er echter in om Takehaya levend in handen te krijgen, en zweert hem voor de krijgsraad in St. Louis te sleuren. Jacob Barnes heeft beloofd te zwijgen over wat hij weet in ruil voor een exclusief interview met president Michener. Hij verklapt dat de regionale leiders aan de bron liggen van het informatielek, maar hij wil uiteraard niet zeggen wie van de vijf boter op het hoofd heeft. Hij weet wel dat Michener eerder zijn eigen, mogelijk besmette zoon uit het vluchtelingenkamp had laten halen, zonder de quarantaine in acht te nemen.
 
 

 
30. In The Dark
De Nathan James houdt radiostilte nu de volledige Chinese marine (vier schepen alstublieft!) de Amerikanen op de hielen zitten. Nadat de medische staf van het schip Takehaya's vrouw helpt te bevallen, en zijn zoon niet besmet schijnt te zijn door de Rode Griep, belooft de Japanner de crew van de Nathan James te verlossen van hun achtervolgers, door hen recht een mijnenveld in te helpen varen waarin hij alleen de doorgang kent. Barnes gaat in de gevangenis praten met de moordenaar van dr. Scott, die nog een hoop vuile was weet buiten te hangen over president Michener. Die speelt met het idee zijn ontslag te geven, maar vooraleer het zover komt, doet Kara een akelige ontdekking.

Disk 2:
31. Sea Change
Vice-president Howard Oliver (John Cothran) wordt ingezworen, en zijn regionale adviseurs dringen er bij hem op aan om alle maatregelen van Michener stante pede terug te draaien. Kara wordt plots niet langer betrokken bij de besluitvorming: vooral minister River (Nestor Serrano) dringt erop aan dat ze de nieuwe president niet langer van advies dient. Doc Rios (Maximiliano Hernández) vindt de dagboeken van dr. Scott, en komt tot de conclusie dat Takehaya en zijn vrouw één of ander gas hebben ingeademd waardoor het virus immuun wordt voor het antidotum. Na een tapijtbombardement op Shanzai gaat Kapitein Chandler op zoek naar smokkelaar Wu Ming (Allen Theosky Rowe), die wellicht weet waar president Peng op aanstuurt, maar hij treft hem aan terwijl hij hardhandig wordt ondervraagd door de Chinese geheime dienst.
 
 
 

32. Paradise
Op aanwijzen van Wu Ming zet de Nathan James koers naar de voormalige Amerikaanse basis Paraïso, waar de bevolking onder het schrikbewind van Peng wordt gedwongen om te werken in een fabriek voor chemische wapens. Als blijkt dat Peng van plan is de bevolking van Korea te vergassen, zet de Nathan James de achtervolging in, bijgestaan door twee Amerikaanse schepen. Ze lopen echter met hun twee voeten in een valstrik. Kara probeert intussen wat rond te neuzen in het Witte Huis, en ze stoot op een plan waarbij vijf regionale leiders Amerika in stukken willen verdelen. In een parkeergarage is ze ongewild getuige van de moord op twee ministers.
 
33. Scuttle
Onder dwang tekent president Oliver na de aanval op de Amerikaanse vloot in de Chinese zee een bevel om Tom Chandler door kapitein Meylan (Emerson Brooks) te laten arresteren wegens hoogverraad. De kapitein onderschat echter duchtig de trouw van de mannen van Chandler. Kara probeert samen met haar familie, die van Tom en Jacob, St. Louis te ontvluchten. Ze heeft geen andere keuze dan de hulp in te roepen van een oude vriend, misschien wel de laatste die ze in vertrouwen kan nemen.
 
34. Legacy
President Oliver wordt door Allison Shaw (Elisabeth Rohm) gedwongen om de Verenigde Staten officieel te ontbinden, maar op het cruciale ogenblik weigert hij. Kara en Jacob proberen hem te ontzetten, maar wekken zo de schijn dat ze de president ontvoerd hebben. Shaw zet de rest van haar plan in werking, en 'verwijdert' de top van het Amerikaanse leger. De bemanning van de Nathan James weet op weg naar Japan één van de achtervolgende Chinese vliegdekschepen over te nemen. President Peng is intussen begonnen aan zijn einddoel: de totale vernietiging van het Japanse culturele erfgoed.

 

 
35. Resistance
De nieuwe Amerikaanse regering verklaart de bemanning van de Nathan James vogelvrij, en doet zelfs een poging om het schip met een drone tot zinken te brengen terwijl Kara, Tex en de president vanop de oever toekijken. Tom Chandler doet echter zijn reputatie als de man die niet gedood kan worden, eer aan. De regionale leiders beginnen onder elkaar ruzie te maken; Chandler en zijn mannen proberen één van hen te gijzelen door hem naar een trein te lokken waarin slaven worden vervoerd. Allison Shaw komt intussen te weten dat ze bedrogen is...

36. Don't Look Back
Tom Chandler probeert het segment van het leger dat trouw is gebleven, achter zich te krijgen en een gecoördineerde actie op poten te zetten om de regionale leiders allemaal tegelijk uit te schakelen. Twee van hen weten echter te ontsnappen. De Nathan James wordt intussen onder vuur genomen vanuit een commandocentrum, onder leiding van Shaw, dat zich in het Witte Huis bevindt. Tijd om op versterking te wachten is er niet; Kara en Tex moeten proberen om alléén het Witte Huis in te nemen. Shaw kan echter ontsnappen en ze heeft nog één laatste troefkaart achter de hand...

 


BEELD EN GELUID
De videokwaliteit van het derde seizoen van The Last Ship moet het een beetje ontgelden omdat Warner heeft gekozen om de dertien afleveringen uit te spreiden over twee schijven in plaats van drie vorig seizoen. Het komt niet alleen de uniforme aanpak niet ten goede, er blijft nog een hele hoop schijfruimte onbenut. De bitrates gaan daardoor drastisch naar omlaag, waardoor het spook van compressieproblemen voortdurend de transfer plaagt, en de highend-productie een beetje onderuithaalt. Sommige van de gelaatsuitdrukkingen in closeups blijven wel gedetailleerd genoeg, maar eens de camera wat meer afstand neemt, verdwijnt de nuance en krijgen we iets te steriele kleurvlakken. Ook in donkere scènes, zoals telkens wanneer om strategische redenen de lichten op de brug van de Nathan James worden gedoofd, gaan details de mist in. Wel zijn de kleuren behoorlijk gesatureerd. Geen klagen hebben we dan weer over de geluidstrack, net zoals de vorige twee seizoenen uitgevoerd in ongecomprimeerde Dolby TrueHD 5.1 (en dus niet in DTS-HD MA 5.1 zoals de cover foutief vermeldt). Vuurgevechten, gierende helikopters, zeemijnen, torpedo's... niets is te gek voor deze van de actie bulkende geluidstrack. Eén opmerking bij de ondertiteling: bij de Chinees en Japans gesproken stukken, komen er onderaan in beeld hardcoded Engelse ondertitels, en verhuist de Nederlandse ondertiteling naar bovenaan het scherm. Specifiek díe stukken lijken door een ander vertaalbureau gedaan, want de boventitels lijden aan een verregaande vorm van haperend taalgebruik in het algemeen en het compleet negeren van de regels voor het gebruik van hoofd-en kleine letters in het bijzonder.

 

 
EXTRA'S
Opnieuw moeten we het stellen met 13 documentaires "Inside the episode" (38:48) waarin alle afleveringen kort worden voorzien van wat achtergrondinformatie. Mocht het al een tijdje geleden zijn dat u seizoenen één en twee achter de kiezen hebt, dan brengt de recap (3:22) u in een mum van tijd weer op de hoogte van de voornaamste gebeurtenissen in de vorige seizoenen. De enige echte documentaire is From America's First Fighting Ship to the Last Ship (29:08), waarin we vooral te weten komen in welke mate het productieteam heeft mogen rekenen op de medewerking van de US Navy, die maar wat graag enkele van hun Arleigh Burke-schepen hebben uitgeleend; mooiere reclamespots voor het leger kan je immers niet draaien. Met zes korte featurettes "Behind the Curtain" met een hoog promogehalte, en met als onderwerpen The Last Ship: Behind the Curtain (4:07), acteursportretten van Bridget Regan (Sasha Cooper; 2:57), Eric Dane (Tom Chandler; 4:01), Adam Baldwin (Mike Slattery, 3:15); Bren Foster (Wolf; 3:05) en de oneerbiedig op één hoopje gegooide Women of The Last Ship (3:28) wordt de bonussectie afgesloten.

 


CONCLUSIE
The Last Ship blijft ook in dit derde seizoen een leuke actieserie, die echter iets meer generisch wordt naarmate de unieke uitgangspositie van het eerste seizoen noodgedwongen verlaten wordt. Wat de Blu-ray betreft mag er wat aan de beeldkwaliteit gesleuteld worden.coverStudio: Warner

Regie: Michael Katleman, Paul Holahan, Peter Weller, Michael Nankin, Steven Kane, Jennifer Lynch, Mairzee Almas, Anton Cropper
Met: Eric Dane, Adam Baldwin, Bridget Regan, Charles Parnell, John Pyper-Ferguson, Travis Van Winkle, Christina Elmore, Jocko Sims, Marissa Neitling, Dichen Lachman, Bren Foster, Mark Moses, John Cothran, Elisabeth Rohm, Hiroyuki Sanada, Fernando Chien

Film:
8,5/10

Extra's:
2/10

Geluid:
9/10

Beeld:
7,5/10


Regio:
B

Genre:
Actie

Versie:
Benelux (NL/FR)

Jaar:
2016

Leeftijd:
12

Speelduur:
548 min.

Type DVD:
SS-DL

Barcode:
5051888227299


Beeldformaat:
1.78:1 HD

Geluid:
Engels Dolby TrueHD 5.1
Frans Dolby Surround 2.0
Spaans Dolby Surround 2.0

Ondertitels:
Nederlands, Frans, Spaans, Latijns-Amerikaans Spaans, Deens, Fins, Noors, Zweeds, Engels CC
Extra's:
• 13 documentaires "Inside the Episode"
• Seasons 1 & 2 recap
• Documentaire "From America's First Fighting Ship to the Last Ship"
• 6 documentaires "Behind the Curtain":
- The Last Ship: Behind the Curtain
- Bridget Regan
- Eric Dane
- Adam Baldwin
- Bren Foster
- Women of The Last Ship

Andere recente releases van deze maatschappij